Odvětví

Zde jsou anglické názvy hlavních průmyslových odvětví, oborů a profesí.

accountancy účetnictví
advertising reklama
agriculture zemědělství
banking bankovnictví
broadcasting vysílání (rozhlasové, televizní)
the building trade obchod s nemovitostmi
the chemical industry chamický průmysl
the civil service státní správa
computing výpočetní technika
the construction industry stavební průmysl
the drinks industry nápojový průmysl
engineering strojírenství, inženýrství
the entertainment industry zábavní průmysl
farming zemědělství
financial services finanční služby
the fishing industry rybářský průmysl
healthcare zdravotnictví
hotel and catering hotelnictví a pohostinství
human resources lidské zdroje
insurance pojišťovnictví
IT (zkratka information technology) informační technologie
the legal profession advokacie, právnické povolání
local government místní správa
manufacturing výroba
marketing marketing
the medical profession lékařské povolání
mining důlní průmysl
the motor industry automobilový průmysl
the newspaper industry novinový průmysl
the oil industry ropný průmysl
the pharmaceutical industry farmaceutický průmysl
PR (zkratka public relations) styk s veřejností
publishing nakladatelství
the retail trade maloobchod
sales prodej
the shipping industry přepravní průmysl
teaching učitelství
telecommunications telekomunikace
television televize
the travel industry cestovní ruch
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem