Podmínky užívání

Úvod

Užívání webových stránek a aplikací Speak Languages se řídí následujícími podmínkami.

Speak Languages může čas od času tyto podmínky aktualizovat. Veškeré změny jsou platné od data, kdy byly zveřejněny na našich stránkách.

Členství

Členství Speak Languages je určeno osobám starším třinácti let.

Vytvořením a užíváním vašeho účtu souhlasíte s uvedením správných údajů. Pokus o vydávání se za jinou osobu nebo jiné zkreslování osobních údajů je zakázáno.

Jste zodpovědni za bezpečné zacházení s informacemi na vašem účtu a souhlasíte s odpovědností za jakoukoliv činnost, které bude provedena v rámci vašeho účtu. Váš účet by neměl být sdílen.

Účty nesmí být prodávány nebo jinak převáděny na jiné osoby.

Speak Languages si vyhrazuje právo na ukončení účtů z jakéhokoliv důvodu a bez předchozího upozornění. V případě, že bude váš účet zrušen, Speak Languages může odstranit jakékoliv informace nebo obsah spojený s vaším účtem. Neneseme odpovědnost za ztrátu těchto informací.

Osobní údaje

Během provozu našich stránek a aplikací sbíráme různé informace o jejich uživatelích. Prosím přečtěte si naše Zásady o ochraně soukromí, kde se dozvíte, jaké informace shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Pokud chcete naše stránky užívat, musíte s těmito zásadami souhlasit.

Zásady užívání

Cílem Speak Languages je poskytnutí příjemného prostředí, ve kterém se studenti mohou vzdělávat a navzájem se potkat. Jakékoliv asociání či nelegální užívání těchto stránek nebude tolerováno a váš účet bude bez předchozího upozornění zrušen.

Souhlasíte především s tím, že nebudete:

  • propagovat jakékoliv komerční produkty, služby, akce nebo webové stránky
  • rozesílat nevyžádanou poštu, řetězové emaily nebo jakékoliv zprávy, které by mohly způsobit příjemci nepříjemnosti nebo újmu
  • za jakýmkoliv účelem sbírat data o našich uživatelích nebo informace jimi uvedené
  • získávat informace od uživatelů mladších 18 let
  • uveřejňovat obscénní, násilný, nebo jinak závadný materál
  • sdílet materiál, který je chráněn autorskými právy, s výjimkou pro materiál, u něhož jste držitelem autorských práv
  • uveřejňovat materiál, který je urážlivý nebo jinak porušuje práva jiných osob, včetně práva na soukromí
  • uveřejňovat telefonní čísla, emailové adresy nebo ulice jednotlivců, včetně vás
  • užívat automatizované skripty nebo software pro přístup ke stránkám nebo aplikacím
  • užívat naše služby takovým způbem, který je nadměrně zatěžuje nebo jim brání v hladkém fungování

Z důvodu zajištění dodržování těchto podmínek, mohou Speak Languages monitorovat užívání našcih služeb.

Jakékoliv podezření z nezákonné činnosti bude nahlášeno příslušným orgánům.

Vlastnictví obsahu

Obsah a design stránek a aplikací Speak Languages, mimo obsah vložený na stránky uživateli dle popisu níže, patří Speak Languages a je chráněn autorkým zákonem. To zahrnuje veškeré texty, obrázky, zvukové nahrávky a kódy publikované v rámci našich produktů a služeb.

Souhlasíme s tím, aby si uživatelé tiskli materiál z našich webových stránek pod podmínkou, že tak činí pouze za účelem nekomerčního využití, a že webová adresa každé vytištěné stránky bude uvedena na výtisku.

Pokud chcete kopírovat nebo použít obsah našich stránek za jiným účelem, prosím kontaktujete nás a my zvážíme vaši žádost.

V rámci stránek a aplikací Speak Languages mají uživatelé možnost přispět k obsahu, například vytvořením osobního profilu. Zůstáváte vlastníkem autorských práv k veškerému materiálu, který uvedete. Avšak zveřejněním takového obsahu nám udělujete celosvětovou, časově neomezenou, neodvolatelnou a nevýhradní licenci k publikaci, užívání a změnám tohoto obsahu prostřednictvím všech médií.

Z operačních a editorských důvodů si vyhrazujeme právo na vymazání nebo změnu veškerého obsahu, který uveřejníte, nebo zpráv, které pošlete prostřednictvím našich služeb.

Tak jako my očekáváme, že naše autorská práva budou respektována, tak i my respektujeme práva ostatních. Pokud věříte, že práva vašeho intelektuálního vlastnictví byla jakýmkoli porušena, prosím kontaktujte nás a my uděláme vše pro to, abychom vyřešili vaši stížnost.

Komunikace

Čas od času vám Speak Languages​​ může zaslat emailem zprávy týkající se vašeho účtu nebo jiné informace související s našimi službami. Registrací na Speak Languages​​ souhlasíte se zasíláním těchto zpráv.

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s třetími stranami, kromě případů, kdy to vyžaduje zákon, například za účelem vymáhání práva.

Zřeknutí se zodpovědnosti

Pokud se rozhodnete používat naše stránky nebo aplikace, činíte tak na vlastní odpovědnost. Naše služby jsou zprostředkovány v podobě "v jaké jsou" nebo "v jaké jsou dostupné". Neneseme odpovědnost za vhodnost těchto stránek pro konkrétní účel, nebo za přesnost uvedeného obsahu.