Zdraví

You might find these English phrases helpful when talking about your health.

Popis příznaků

what's the matter? co se děje?
I'm not feeling well necítím se dobře
I'm not feeling very well necítím se moc dobře
I feel ill je mi špatně
I feel sick je mi špatně
I've cut myself řízl/řízla jsem se
I've got a headache bolí mě hlava
I've got a splitting headache příšerně mě bolí hlava
I'm not well není mi dobře
I've got flu mám chřipku
I'm going to be sick budu zvracet
I've been sick zvracím
I've got a pain in my … bolí mě …
neck krk
my … are hurting bolí mě …
feet nohy (od kotníků dolů)
knees kolena
my back hurts bolí mě záda

Další užitečné fráze

have you got any …? nemáš …?
painkillers nějaký lék proti bolesti
paracetamol nějaký paracetamol
aspirin nějaký aspirin
plasters nějaké náplasti
how are you feeling? jak se cítíš?
are you feeling alright? cítíš se dobře?
are you feeling any better? cítíš se o něco lépe?
I hope you feel better soon doufám, že ti bude brzy lépe
get well soon! brzy se uzdrav!
I need to see a doctor musím jít k doktorovi
I think you should go and see a doctor myslím, že bys měl/měla jít k lékaři
do you know a good …? znáš nějakého dobrého …?
doctor lékaře
dentist zubaře
do you know where there's an all-night chemists? nevíš, kde je tady lékárna, která má otevřeno celou noc?
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.