Muzea a galerie

The phrases in this section should help you to enjoy your visits to museums and art galleries.

Při příchodu

how much is it to get in? kolik stojí vstup?
is there an admission charge? platí se zde vstupné?
only for the exhibition jen za výstavu
what time do you close? v kolik hodin zavíráte?
the museum's closed on Mondays v pondělí je muzeum zavřené
can I take photographs? je dovoleno fotografovat?
would you like an audio-guide? budete si přát audio průvodce?
are there any guided tours today? máte dnes nějaké prohlídky?
what time does the next guided tour start? v kolik hodin začíná příští prohlídka?
where's the cloakroom? kde je šatna?
we have to leave our bags in the cloakroom musíme si nechat tašky v šatně
do you have a plan of the museum? máte plánek muzea?

V muzeu nebo galerii

who's this painting by? od koho je tento obraz?
this museum's got a very good collection of … toto muzeum má velice dobrou sbírku …
oil paintings olejomaleb
watercolours akvarelů
portraits portrétů
landscapes krajin
sculptures soch
ancient artifacts starověkých artefaktů
pottery keramiky
do you like …? máš rád/ráda …?
modern art moderní umění
classical paintings klasické malířství
impressionist paintings impresionistické obrazy

Co můžete uvidět

Free admission Volný vstup
No photography Fotografování zakázáno
Cloakroom Šatna
Café Kavárna
Gift shop Suvenýry
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem