V lékárně

These English phrases will be useful when you are at a chemists.

I'd like some … prosil/prosila bych …
toothpaste zubní pastu
paracetamol paracetamol
I've got a prescription here from the doctor mám recept od lékaře
have you got anything for …? máte něco na …?
cold sores opary
a sore throat bolest v krku
chapped lips popraskané rty
a cough kašel
travel sickness cestovní nevolnost
athlete's foot mykózu nohou
can you recommend anything for a cold? můžete mi doporučit něco proti nachlazení?
I'm suffering from … trpím …
hay fever sennou rýmou
indigestion potížemi se zažíváním
diarrhoea průjmem
I've got a rash mám vyrážku
you could try this cream můžete vyzkoušet tento krém
if it doesn't clear up after a week, you should see your doctor pokud se to do týdne neuklidní, měl/měla byste zajít k lékaři
have you got anything to help me stop smoking? máte něco, co by mi pomohlo s odvykáním kouření?
have you tried nicotine patches? zkoušel/zkoušela jste nikotinové náplasti?
can I buy this without a prescription? je možné tohle zakoupit bez přepisu?
it's only available on prescription tohle je pouze na přepis
does it have any side-effects? má to nějaké vedlejší účinky?
it can make you feel drowsy můžete se cítit ospale
you should avoid alcohol měl/měla byste se vyhnout alkoholu
I'd like to speak to the pharmacist, please chtěl/chtěla bych mluvit s lékárníkem, prosím
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem