Vzdělání

Here are some English phrases which will be useful for discussing what you studied at school or university, and for asking others about their education.

are you a student? jsi student?
what do you study? co studuješ?
I'm studying … studuji …
history historii
economics ekonomii
medicine medicínu
where do you study? kde studuješ?
which university are you at? na jaké jsi univerzitě?
what university do you go to? na jakou univerzitu chodíš?
I'm at … jsem na …
Liverpool University Liverpoolské Univerzitě
which year are you in? v jakém jsi ročníku?
I'm in my … year jsem …
first v prváku
second ve druháku
third ve třeťáku
final v posledním ročníku
I'm in my first year at university jsem v prvním ročníku na vysoké škole
do you have any exams coming up? budeš teď mít nějaké zkoušky?
I've just graduated zrovna jsem odpromoval/odpromovala
I'm doing a masters in … dělám magisterské studium …
law práva
I'm doing a PhD in … dělám doktorské studium …
chemistry chemie
did you go to university? chodil/chodila jsi na vysokou školu?
I didn't go to university nechodil/nechodila jsem na vysokou školu
I never went to university nikdy jsem nechodil/nechodila na vysokou školu
where did you go to university? kam jsi chodil/chodila na vysokou školu?
I went to … chodil/chodila jsem na …
Cambridge Cambridge
what did you study? co jsi studoval/studovala?
I studied … studoval/studovala jsem …
maths matematiku
politics politologii

Škola

where did you go to school? kam jsi chodil/chodila do školy?
I went to school in … chodil/chodila jsem do školy v …
Bristol Bristolu
I left school at sixteen skončil/skončila jsem školu v šestnácti
I'm taking a gap year na rok přerušuji studium

Plány do budoucnosti

how many more years do you have to go? kolik let ti ještě zbývá?
what do you want to do when you've finished? co chceš dělat až skončíš?
get a job najít si práci
go travelling cestovat
I don't know what I want to do after university nevím, co budu chtít dělat po vysoké škole
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem