Náboženství

Zde jsou anglické fráze o náboženství, které vám umožní mluvit o tom, zda jste věřící a jakého jste vyznání.

are you religious? jste věřící?
no, I'm … ne, jsem …
an atheist ateista
agnostic bez vyznání
what religion are you? jaké jste víry?
I'm a … jsem …
Christian křesťan
Muslim muslim
Buddhist buddhista
Sikh sikh
Hindu hinduista
Protestant protestant
Catholic katolík
I'm Jewish jsem žid
do you believe in God? věříš v Boha?
I believe in God věřím v Boha
I don't believe in God nevěřím v Boha
do you believe in life after death?
do you believe in reincarnation?

Místa uctívání

is there a … near here? je tady pobliž …?
church kostel
mosque mešita
synagogue synagoga
temple svatyně
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem