Zaměstnání

Zde je několik anglických frází pro diskuzi o zaměstnání, díky nimž budete umět říci, jaký typ práce vykonáváte, a kde pracujete.

Povolání

what do you do? co děláte?
what do you do for a living? čím se živíte?
what sort of work do you do? jaký druh práce vykonáváte?
what line of work are you in? v jakém oboru pracujete?
I'm a … jsem …
teacher učitel
student student
doctor lékař
I work as a … pracuji jako …
journalist novinář
programmer programátor
I work in … pracuji …
television v televizi
publishing v nakladatelství
PR (public relations) v PR
sales v jako prodejce
IT v oblasti informačních technologií
I work with … pracuji s …
computers počítači
children with disabilities postiženými dětmi
I stay at home and look after the children jsem doma a starám se o děti
I'm a housewife jsem žena v domácnosti

Stav zaměstnanosti

I've got a part-time job pracuji na poloviční úvazek
I've got a full-time job pracuji na plný úvazek
I'm …
unemployed jsem nezaměstnaný
out of work jsem bez práce
looking for work hledám práci
looking for a job hledám zaměstnání
I'm not working at the moment v současné době nepracuji
I've been made redundant byl jsem propuštěn
I was made redundant two months ago před dvěma měsíci jsem byl propuštěn
I do some voluntary work dělám dobrovolnou práci
I'm retired jsem v důchodu

Pro koho pracuješ?

who do you work for? pro koho pracuješ?
I work for … pracuji pro …
a publishers vydavatele
an investment bank investiční banku
the council obecní úřad
I'm self-employed jsem samostatně výdělečně činný/činná
I work for myself pracuji na živnostenský list
I have my own business mám svou vlastní firmu
I'm a partner in … jsem společníkem/společnicí v …
a law firm právnické firmě
an accountancy practice účetnické firmě
an estate agents realitní kanceláři
I've just started at … zrovna jsem začal v …
IBM IBM

Pracoviště

where do you work? kde pracuješ?
I work in … pracuji v …
an office kanceláři
a shop v obchodě
a restaurant v restauraci
a bank v bance
a factory v továrně
a call centre v telefonním centru
I work from home pracuji z domova

Školení a pracovní zkušenosti

I'm training to be … školím se na …
an engineer inženýra
a nurse zdravotní sestru
I'm a trainee … školím se na …
accountant účetního/účetní
supermarket manager manažera supermarketu
I'm on a course at the moment momentálně dělám kurz
I'm on work experience jsem na praxi
I'm doing an internship dělám stáž
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem