V zaměstnání

Here are some English phrases that you may find useful in the workplace.

Obecné fráze

how long have you worked here? jak dlouho už tu pracuješ?
I'm going out for lunch jdu na oběd
I'll be back at 1.30 bude zpátky ve 13h 30
how long does it take you to get to work? jak dlouho ti trvá cesta do práce?
the traffic was terrible today doprava byla dneska příšerná
how do you get to work? jak jezdíš do práce?

Doufejme, že toto neuslyšíte:

you're fired! máte padáka!

Nepřítomnost v zaměstnání

she's on maternity leave je na mateřské dovolené
he's on paternity leave
he's off sick today je mu dnes špatně
he's not in today dnes tu není
she's on holiday je na dovolené
I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today ení mi dnes dobře a nebudu moci přijít

Jednání se zákazníkem

he's with a customer at the moment teď se věnuje zákazníkovi
I'll be with you in a moment za chvíli budu u vás
sorry to keep you waiting omlouvám se, že jste musel/musela čekat
can I help you? mohu vám nějak pomoci?
do you need any help? potřebujete nějak pomoct?
what can I do for you? co pro vás mohu udělat?

V kanceláři

he's in a meeting je na jednání
what time does the meeting start? v kolik hodin začíná jednání?
what time does the meeting finish? v kolik hodin jednání končí?
the reception's on the first floor recepce je v prvním patře
I'll be free after lunch po obědě budu mít čas
she's having a leaving-do on Friday v pátek má rozlučku (hovorově) (hovorový)
she's resigned dala výpověď
this invoice is overdue tato faktura je po splatnosti
he's been promoted byl povýšen
here's my business card zde je moje vizitka
can I see the report? mohu se na tu zprávu podívat?
I need to do some photocopying potřebuji něco okopírovat
where's the photocopier? kde je fotokopírka?
the photocopier's jammed fotokopírka se zablokovala
I've left the file on your desk nechal/nechala jsem tu složku na tvém stole

Potíže s výpočetní technikou

there's a problem with my computer mám problém s počítačem
the system's down at the moment systém teď nefunguje
the internet's down at the moment internet teď nefunguje
I can't access my emails nemohu se dostat ke svým emailům
the printer isn't working tiskárna nefunguje
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem