V oční optice

If you require the services of an optician, these are some of the phrases you will hear and need to use.

do you offer free eye tests? nabízíte bezplatné oční testy?
I'd like to have an eye test, please chtěl/chtěla bych oční test, prosím
I need a new … potřebuji nové …
pair of glasses brýle
pair of reading glasses brýle na čtení
glasses' case pouzdro na brýle
could I order some more contact lenses? mohl/mohla bych si objednat nové kontaktní čočky?
the frame on these glasses is broken obruba u těchto brýlí je rozbitá
can you repair it? můžete to opravit?
do you sell sunglasses? prodáváte sluneční brýle?
how much are these designer frames? kolik stojí tyto značkové obruby?
my eyesight's getting worse zhoršuje se mi zrak
do you wear contact lenses? nosíte kontaktní čočky?
are you short-sighted or long-sighted? jste krátkozraký/krátkozraká nebo dalekozraký/dalekozraká?
could you read out the letters on the chart, starting at the top? prosím přečtěte nahlas písmenka na tabuli, začněte odshora
could you close your left eye, and read this with your right? prosím zavřete levé oko a přečtěte to vaším pravým
do you do hearing tests? provádíte test sluchu?
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.