Ucházet se o práci

If you are looking for employment these phrases will be useful to know. Also included are some of the terms you will see on an application form or will want to put on your CV.

Žádat o zaměstnání

I saw your advert in the paper zahlédl/zahlédla jsem váš inzerát v novinách
could I have an application form? mohu dostat přihlášku?
could you send me an application form? můžete mi poslat přihlášku?
I'm interested in this position zajímám se o tuto pozici
I'd like to apply for this job chtěl/chtěla bych se ucházet o tuto práci

Ptát se na podmínky zaměstnání

is this a temporary or permanent position? je tato pozice dočasná nebo trvalá?
what are the hours of work? jaká je pracovní doba?
will I have to work on Saturdays? budu muset pracovat o sobotách?
will I have to work shifts? budu muset pracovat na směny?
how much does the job pay? jak je práce placená?
£10 an hour £10 za hodinu
£350 a week £350 za týden
what's the salary? jaký je plat?
£2,000 a month £2 000 za měsíc
£30,000 a year £30 000 za rok
will I be paid weekly or monthly? budu dostávat mzdu týdně nebo měsíčně?
will I get travelling expenses? proplácíte cestovní výlohy?
will I get paid for overtime? proplácíte přesčas?
is there …? je zde …?
a company car služební auto
a staff restaurant restaurace pro zaměstnance
a pension scheme penzijní fond
free medical insurance bezplatné zdravotní pojištění
how many weeks' holiday a year are there? kolik dnů dovolené za rok nabízíte?
who would I report to? kdo by byl můj nadřízený?
I'd like to take the job chtěl/chtěla bych tu práci vzít
when do you want me to start? kdy bych měl/měla začít?

Co můžete uslyšet

we'd like to invite you for an interview rádi bychom vás pozvali na pohovor
this is the job description toto je popis práce
have you got any experience? máte nějaké zkušenosti?
have you got any qualifications? máte nějaké odborné kvalifikace?
we need someone with experience potřebujeme někoho se zkušenostmi
we need someone with qualifications potřebujeme někoho s odbornou kvalifikací
what qualifications have you got? jaké odborné kvalifikace máte?
have you got a current driving licence? máte platný řidičský průkaz?
how much were you paid in your last job? jaký jste měl/měla plat ve vašem posledním zaměstnání?
do you need a work permit? potřebujete pracovní povolení?
we'd like to offer you the job rádi bychom vám nabídli místo
when can you start? kdy můžete začít?
how much notice do you have to give? jak dlouhá je vaše výpovědní lhůta?
there's a three month trial period je zde tříměsíční zkušební doba
we'll need to take up references budeme potřebovat reference
this is your employment contract toto je vaše pracovní smlouva

Životopis

Name Jméno
Address Adresa
Telephone number Telefonní číslo
Email address Emailová adresa
Date of birth Datum narození
Nationality Státní příslušnost
Marital status Rodinný stav
Career objective Požadované zaměstnání
Education Vzdělání
Qualifications Kvalifikace
Employment history Pracovní zkušenosti
Leisure interests Zájmy
Referees Osoby poskytující reference
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem