Telefonování

The phrases in this section are commonly used in telephone conversations, when calling directory enquiries and when using mobiles.

Volání a přijímání hovoru

hello! prosím!
John speaking John u telefonu
it's Maria here tady je Maria
could I speak to …, please? mohl/mohla bych mluvit s …, prosím?
Bill Billem
speaking! u telefonu!
who's calling? kdo volá?
could I ask who's calling? mohu se zeptat, kdo volá?
where are you calling from? odkud voláte?
what company are you calling from? z jaké společnosti voláte?
how do you spell that? jak se to píše?
do you know what extension he's on? víte, jakou má linku?
one moment, please moment, prosím
hold the line, please nezavěšujte, prosím
I'll put him on dám vám ho
I'll put her on dám vám ji
I'm sorry, he's … lituji, …
not available at the moment teď není k dispozici
in a meeting je na jednání
I'm sorry, she's … lituji, …
on another call má jiný hovor
not in at the moment teď tu není
would you like to leave a message? chcete nechat vzkaz?
could you ask him to call me? můžete ho požádat, aby mi zavolal?
could you ask her to call me? můžete ji požádat, aby mi zavolala?
can I take your number? mohu si vzít vaše číslo?
what's your number? jaké je vaše číslo?
could I take your name and number, please? mohu si poznamenat vaše jméno a číslo, prosím?
I'll call back later zavolám později
is it convenient to talk at the moment? máte teď čas na hovor?
can I call you back? mohu vám zavolat zpátky?
please call back later zavolejte později, prosím
thanks for calling děkuji za zavolání
how do I get an outside line? jak vytočím vnější linku?
have you got a telephone directory? máte telefonní seznam?
can I use your phone? mohu si od vás zavolat?

Pokud přijmete nechtěný hovor, mohly by se vám hodit následující výrazy:

I'm sorry, I'm not interested lituji, nemám zájem
sorry, I'm busy at the moment lituji, mám teď moc práce

Problémy

I can't get a dialling tone neslyším vyzváněcí tón
the line's engaged linka je obsazena
I can't get through at the moment nemohu se dovolat
I'm only getting an answering machine je tam jen záznamník
sorry, you must have the wrong number lituji, musíte mít špatné číslo
can you hear me OK?
I can't hear you very well špatně vás slyším
it's a bad line je to špatná linka
could you please repeat that? můžete to prosím zopakovat?
I've been cut off moje spojení bylo přerušeno

Informace o telefonních číslech

do you know the number for …? znáte číslo na …?
directory enquiries informace o telefonních číslech
international directory enquiries informace o mezinárodních telefonních číslech
could you tell me the number for …? můžete mi sdělit číslo na …?
the National Gallery Národní galerii
do you know the address? znáte adresu?
I'm afraid that number's ex-directory obávám se, že číslo není uvedeno v telefonním seznamu
could you tell me the dialing code for …? můžete mi sdělit telefonní předvolbu do …?
Manchester

Mobilní telefony

my battery's about to run out moje baterie se brzy vybije
I need to charge up my phone potřebuji si dobít telefon
I'm about to run out of credit za chvíli mi dojde kredit
sorry, I ran out of credit omlouvám se, došel mi kredit
I can't get a signal nemám signál
I've got a very weak signal mám velice slabý signál
I'll send you a text pošlu vám textovou zprávu
I'll text you later pošlu vám později textovou zprávu
could I borrow your phone, please? můžu si půjčit tvůj telefon?
I'd like a phonecard, please prosil/prosila bych telefonní kartu

Příklady sdělení na záznamníku

Thank you for calling. Děkujeme za zavolání.
There's no-one here to take your call at the moment. Váš hovor nemůže být přijat, momentálně není nikdo přítomen.
Please leave a message after the tone, and we'll get back to you as soon as possible. Po zaznění tónu prosím zanechte vzkaz, a my se vám co nejdříve ozveme zpátky.
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem