Psaní dopisů a e-mailů

Zde je několik frází a obecných zásad, které vám budou užitečné při psaní dopisů a emailů v angličtině.

Psaní neformálního dopisu

Začněte váš dopis užitím slova Dear a křestním jménem adresáta, například:

Dear Mark, Milý Marku,
Dear Jane, Milá Jane

Zde je několik vět, které byste mohli chtít říct:

Thanks for your … Děkuji za …
letter tvůj dopis
postcard tvůj pohled
present tvůj dárek
invitation tvé pozvání
Sorry it's taken me so long to write. Omlouvám se, že jsem tak dlouho nenapsal/nenapsala.
I hope you're well. Doufám, že se máš dobře.
Good to see you again last week. Rád/ráda jsem tě minulý týden viděl/viděla.
Look forward to seeing you soon! Těším se na naše brzké shledání.

Zde je několik typických způsobů, jak ukončit neformální dopis:

Best wishes, S pozdravem (S přáním všeho nejlepšího)
Kind regards, Se srdečným pozdravem

Pokud píšete členu rodiny nebo blízkému příteli, můžete zakončit dopis takto:

Love, Líbá

Ukončete vaším podpisem.

Psaní emailu

Emaily, jak pro obchodní, tak pro společenské účely, mají většinou méně formální styl než dopisy.

Ve vašem emailu byste měli vždy udat Předmět, který by měl v několika slovech stručně vyjadřovat jeho účel.

Zásady pro úvod obchodních emailů jsou různé, nicméně pokud znáte jméno příjemce, je celkem běžné v obchodních i osobních emailech užití křestního jména.

Není nutné používat Dear, přestože někteří lidé to upřednostňují.

Všeobecně vzato, obsah obchodních emailů by měl být stručný a zdvořilý.

Pokud připojujete nějaké přílohy, nezapomeňte to uvést v textu vašeho emailu.

K zakončení osobního emailu použijte stejné výrazy jako pro neformální dopisy.

Zásady pro zakončení obchodních emailů jsou různé, nicméně vhodné jsou například následující fráze:

Regards, S pozdravy
Kind regards, Se srdečnými pozdravy
Best regards, S nejlepšími pozdravy
With kind regards, Se srdečnými pozdravy

V obchodních emailech byste také měli připojit vaše celé jméno, organizaci a kontaktní informace.

Psaní formálního dopisu

Pokud znáte jméno příjemce, začněte váš dopis užitím Dear Mr (pro muže), Dear Mrs (pro vdanou ženu), Dear Miss (pro svobodnou ženu), nebo Dear Ms (pro svobodnou ženu nebo ženu, jejíž rodinný stav neznáte), a následovně jejich příjmením, například:

Dear Mr Smith, Vážený pane Smithi,
Dear Mrs Jones, Vážená paní Jonesová,
Dear Miss Richards, Vážená slečno Richardsová,
Dear Ms Shepherd, Vážená slečno Shepherdová, / Vážená paní Shepherdová,

Pokud neznáte jméno, začněte jedním z těchto způsobů:

Dear Sir, Vážený pane,
Dear Madam, Vážená paní,
Dear Sir or Madam, Vážený pane, vážená paní,

Zde je několik příkladů vět, které byste mohli chtít napsat ve formálním dopise:

I am writing in reply to your letter of 4 September regarding your outstanding invoice. Reaguji na váš dopis ze dne 4. září týkající se vaší nezaplacené faktury.
Further to our conversation, I'm pleased to confirm our appointment for 9.30am on Tuesday, 7 January. Na základě naší konverzace bych rád/ráda potvrdil/potvrdila termín naší schůzku v úterý 7. ledna v 9h 30.
I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible. Byl/byla bych vděčný/vděčná, pokud byste se této záležitost mohli věnovat co nejdříve.
If you would like any further information, please don't hesitate to contact me. Pokud byste chtěl/chtěla více informací, neváhejte mne kontaktovat.

Pokud budete chtít odpověď, můžete na konci dopisu napsat následující větu:

I look forward to hearing from you. Těším se na vaši odpověď.

Pokud jste začali váš dopis užitím Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss, nebo Dear Ms, měli byste zakončit váš dopis následujícím výrazem:

Yours sincerely, Se srdečným pozdravem

Nicméně pokud jste začali váš dopis Dear Sir, Dear Madam, nebo Dear Sir or Madam, použijte následující výraz:

Yours faithfully, S úctou

Nakonec připojte váš podpis a vaše celé jméno napsané tiskacím písmem.

sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem