Seznamování

Zde jsou fráze, které se používají při setkání s novými lidmi, včetně frází k představování a několika jednoduchých konverzačních témat.

Představování

what's your name? jak se jmenuješ?
my name's … jmenuji se …
Chris Chris
Emily Emily
I'm … já jsem …
Ben Ben
Sophie Sophie
this is … to je …
Lucy Lucy
my wife moje manželka
my husband můj manžel
my boyfriend můj přítel
my girlfriend moje přítelkyně
my son můj syn
my daughter moje dcera
I'm sorry, I didn't catch your name promiň, nepostřehl/nepostřehla jsem tvé jméno
do you know each other? znáte se?
nice to meet you rád/ráda tě poznávám
pleased to meet you těší mě
how do you do? těší mě (zdvořilý výraz používaný při setkání s někým novým; správnou odpovědí je how do you do?)
how do you know each other? jak se znáte?
we work together pracujeme spolu
we used to work together pracovali jsme spolu
we were at school together chodili jsme spolu do školy
we're at university together chodili jsme spolu na univerzitu
we went to university together chodili jsme spolu na univerzitu
through friends přes přátele

Odkud pocházíš?

where are you from? odkud pocházíš?
where do you come from? odkud pocházíš?
whereabouts are you from? odkud pocházíš?
I'm from … pocházím z …
England Anglie
whereabouts in … are you from? z které části … pocházíš?
Canada Kanady
what part of … do you come from? z které části … pocházíš?
Italy Itálie
where do you live? kde bydlíš?
I live in … bydlím …
London v Londýně
France ve Francii
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh
I was born in Australia but grew up in England narodil/narodila jsem se v Austrálii, ale vyrostl/vyrostla jsem v Anglii

Další konverzace

what brings you to …? co tě přivádí do …?
England Anglie
I'm on holiday jsem na dovolené
I'm on business jsem tu služebně
I live here žiju tu
I work here pracuji tu
I study here studuji tu
why did you come to …? proč jsi přijel/přijela do …?
the UK Spojeného království
I came here to work přijel/přijela jsem sem pracovat
I came here to study přijel/přijela jsem sem studovat
I wanted to live abroad chtěl/chtěla jsem žít v zahraničí
how long have you lived here? jak dlouho už tu žiješ?
I've only just arrived zrovna jsem přijel/přijela
a few months pár měsíců
about a year asi rok
just over two years něco málo přes dva roky
three years tři roky
how long are you planning to stay here? jak dlouho tu plánuješ zůstat?
until August do srpna
a few months pár měsíců
another year ještě jeden rok
I'm not sure nejsem si jistý/jistá
do you like it here? líbí se ti tady?
yes, I love it! ano, miluji to tu!
I like it a lot moc se mi tu líbí
it's OK je to tu fajn
what do you like about it? co se ti tu líbí?
I like the … mám tu rád/ráda …
food jídlo
weather počasí
people lidi

Věk a narozeniny

how old are you? kolik je ti let?
I'm … je mi …
twenty-two dvacet dva
thirty-eight dvacet osm

Poznámka: říci slova years old za vaším věkem, například I'm forty-seven years old, je také správně, ačkoli v mluvené konverzaci se toto používá zřídka.

when's your birthday? kdy máš narozeniny?
it's … mám je …
16 May 16. května
2 October 2. října

Uspořádání bydlení

who do you live with? s kým bydlíš?
do you live with anybody? bydlíš s někým?
I live with … bydlím s …
my boyfriend svým přítelem
my girlfriend svou přítelkyní
my partner svým partnerem
my husband se svým manželem
my wife se svou manželkou
my parents se svými rodiči
a friend kamarádem/kamarádkou
friends kamarády
relatives příbuznými
do you live on your own? bydlíš sám/sama?
I live on my own bydlím sám/sama
I share with one other person bydlím společně s jedním spolubydlícím/jednou spolubydlící
I share with … others bydlím společně se … spolubydlícími
two dvěma
three třemi

Ptát se na kontaktní údaje

what's your phone number? jaké je tvoje telefonní číslo?
what's your email address? jaká je tvoje emailová adresa?
what's your address? jaká je tvoje adresa?
could I take your phone number? mohu si vzít tvoje telefonní číslo?
could I take your email address? mohu si vzít tvou emailovou adresu?
are you on …? jsi na …?
Facebook Facebooku
Skype Skypu
what's your username? jaké je tvoje uživatelské jméno?
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.