Seznamování

Zde jsou fráze, které se používají při setkání s novými lidmi, včetně frází k představování a několika jednoduchých konverzačních témat.

Představování

what's your name?jak se jmenuješ?
my name's …jmenuji se …
my name's Chrisjmenuji se Chris
my name's Emilyjmenuji se Emily
I'm …já jsem …
I'm Benjá jsem Ben
I'm Sophiejá jsem Sophie
this is …to je …
this is Lucyto je Lucy
this is my wifeto je moje manželka
this is my husbandto je můj manžel
this is my boyfriendto je můj přítel
this is my girlfriendto je moje přítelkyně
this is my girlfriendto je moje přítelkyně
this is my sonto je můj syn
I'm sorry, I didn't catch your namepromiň, nepostřehl/nepostřehla jsem tvé jméno
do you know each other?znáte se?
nice to meet yourád/ráda tě poznávám
pleased to meet youtěší mě
how do you do?těší mě (zdvořilý výraz používaný při setkání s někým novým; správnou odpovědí je how do you do?)
how do you know each other?jak se znáte?
we work togetherpracujeme spolu
we used to work togetherpracovali jsme spolu
we were at school togetherchodili jsme spolu do školy
we're at university togetherchodili jsme spolu na univerzitu
we went to university togetherchodili jsme spolu na univerzitu
through friendspřes přátele

Odkud pocházíš?

where are you from?odkud pocházíš?
where do you come from?odkud pocházíš?
whereabouts are you from?odkud pocházíš?
I'm from …pocházím z …
I'm from Englandpocházím z Anglie
whereabouts in … are you from?z které části … pocházíš?
whereabouts in Canada are you from?z které části Kanady pocházíš?
what part of … do you come from?z které části … pocházíš?
what part of Italy do you come from?z které části Itálie pocházíš?
where do you live?kde bydlíš?
I live in …bydlím …
I live in Londonbydlím v Londýně
I live in Francebydlím ve Francii
I'm originally from Dublin but now live in EdinburghPůvodem jsem z Dublinu, ale nyní žiji v Edinburghu.
I was born in Australia but grew up in Englandnarodil/narodila jsem se v Austrálii, ale vyrostl/vyrostla jsem v Anglii

Další konverzace

what brings you to …?co tě přivádí do …?
what brings you to England?co tě přivádí do Anglie?
I'm on holidayjsem na dovolené
I'm on businessjsem tu služebně
I live herežiju tu
I work herepracuji tu
I study herestuduji tu
why did you come to …?proč jsi přijel/přijela do …?
why did you come to the UK?proč jsi přijel/přijela do Spojeného království?
I came here to workpřijel/přijela jsem sem pracovat
I came here to studypřijel/přijela jsem sem studovat
I wanted to live abroadchtěl/chtěla jsem žít v zahraničí
how long have you lived here?jak dlouho už tu žiješ?
I've only just arrivedzrovna jsem přijel/přijela
a few monthspár měsíců
about a yearasi rok
just over two yearsněco málo přes dva roky
three yearstři roky
how long are you planning to stay here?jak dlouho tu plánuješ zůstat?
until Augustdo srpna
a few monthspár měsíců
another yearještě jeden rok
I'm not surenejsem si jistý/jistá
do you like it here?líbí se ti tady?
yes, I love it!ano, miluji to tu!
I like it a lotmoc se mi tu líbí
it's OKje to tu fajn
what do you like about it?co se ti tu líbí?
I like the …mám tu rád/ráda …
I like the foodmám tu rád/ráda jídlo
I like the weathermám tu rád/ráda počasí
I like the peoplemám tu rád/ráda lidi

Věk a narozeniny

How old are you?kolik je ti let?
I'm …je mi …
I'm twenty-twoje mi dvacet dva
I'm thirty-eightje mi třicet osm

Poznámka: říci slova years old za vaším věkem, například I'm forty-seven years old, je také správně, ačkoli v mluvené konverzaci se toto používá zřídka.

when's your birthday?kdy máš narozeniny?
it's …mám je …
it's 16 Maymám je 16. května
it's 2 Octobermám je 2. října

Uspořádání bydlení

who do you live with?s kým bydlíš?
do you live with anybody?bydlíš s někým?
I live with …bydlím s …
I live with my boyfriendbydlím s svým přítelem
I live with my girlfriendbydlím s svou přítelkyní
I live with my partnerbydlím s svým partnerem
I live with my husbandbydlím s se svým manželem
I live with my wifebydlím s se svou manželkou
I live with my parentsbydlím s se svými rodiči
I live with a friendbydlím s kamarádem/kamarádkou
I live with friendsbydlím s kamarády
I live with relativesbydlím s příbuznými
do you live on your own?bydlíš sám/sama?
I live on my ownbydlím sám/sama
I share with one other personbydlím společně s jedním spolubydlícím/jednou spolubydlící
I share with … othersbydlím společně se … spolubydlícími
I share with two othersbydlím společně se dvěma spolubydlícími
I share with three othersbydlím společně se třemi spolubydlícími

Ptát se na kontaktní údaje

what's your phone number?jaké je tvoje telefonní číslo?
what's your email address?jaká je tvoje emailová adresa?
what's your address?jaká je tvoje adresa?
could I take your phone number?mohu si vzít tvoje telefonní číslo?
could I take your email address?mohu si vzít tvou emailovou adresu?
are you on …?jsi na …?
are you on Facebook?jsi na Facebooku?
are you on Skype?jsi na Skypu?
what's your username?jaké je tvoje uživatelské jméno?
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.