Jazyky a komunikace

Here are some English phrases that will allow you to talk about which languages you speak, as well as some other expressions related to language learning.

what languages can you speak? jakými jazyky mluvíte?
I speak … mluvím …
French, Spanish, and a little Russian francouzsky, španělsky, a trochu rusky
fluent German plynně německy
I can get by in … celkem se domluvím …
Italian italsky
I'm learning … učím se …
Chinese čínsky
where did you learn your English? kde jste se naučil/naučila anglicky?
at school ve škole
at university na univerzitě; na vysoké škole
I took a course chodil/chodila jsem do kurzu
I taught myself učil/učila jsem se sám/sama
do you understand? rozumíte?
did you understand? rozuměl/rozuměla jste?
yes, I understood ano, rozuměl/rozuměla jsem
sorry, I didn't understand promiňte, nerozuměl/nerozuměla jsem

Pokud něco přeslechnete, můžete říct:

sorry? nebo excuse me? prosím?
how do you say ... in English? jak se řekne ... anglicky?
how do you spell that? jak se to píše?
how do you pronounce this word?
you speak very good English mluvíte velice dobře anglicky
your English is very good vaše angličtina je velice dobrá
I'm a little out of practice trochu jsem vyšel/vyšla ze cviku
I'd like to practise my … chtěl/chtěla bych si procvičit svou …
Portuguese portugalštinu
let's speak in … mluvme …
English anglicky
Italian italsky
what's this called? jak se toto nazývá?
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem