Hostit návštěvu

Here are some English phrases that you can use if you are entertaining guests or are visiting someone else's home.

Při příjezdu

come on in! pojď dál! pojďte dál!
good to see you! rád/ráda tě vidím! rád/ráda vás vidím!
you're looking well vypadáš dobře! vypadáte dobře!
please take your shoes off prosím zuj si boty; prosím zujte si boty
can I take your coat? mohu ti vzít kabát?
sorry we're late omlouváme se, že jedeme pozdě
did you have a good journey? měl/měla jsi dobrou cestu? měli jste dobrou cestu?
did you find us alright? našel/našla jsi nás dobře? našli jste nás dobře?
I'll show you your room ukážu ti tvůj pokoj; ukážu vám váš pokoj
this is your room tohle je tvůj pokoj; tohle je váš pokoj
would you like a towel? budeš chtít ručník?
make yourself at home chovej se jako doma; chovejte se jako doma

can I get you anything to drink? můžu ti nabídnout něco k pití? můžu vám nabídnout něco k pití?
would you like a tea or coffee? dáš si čaj nebo kávu? dáte si čaj nebo kávu?
how do you take it? jak si to dáváš?
do you take sugar? sladíš?
do you take milk? dáš si mléko?
how many sugars do you take? kolik cukru si dáváš?
would you like a …? dáš si …?
soft drink nealko
beer pivo
glass of wine skleničku vína
gin and tonic džin a tonik

Další užitečné fráze

have a seat! posaď se! posaďte se!
let's go into the … pojďme do …
lounge obývacího pokoje
living room obývacího pokoje
dining room jídelny
do you mind if I smoke here? bude ti vadit, když tu budu kouřit?
I'd prefer it if you went outside byl/byla bych radši, kdybys šel/šla ven
are you ready to eat now? jsi připraven/připravena jít se najíst? jste připraveni jít se najíst?
who's driving tonight? kdo dnes večer řídí?
could I use your phone? mohl/mohla bych si zavolat?
your taxi's here tvůj taxík je tady; váš taxík je tady
thanks for coming díky za návštěvu
have a safe journey home dobře dojeď; dobře dojeďte
thanks for a lovely evening díky za příjemný večer
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem