Cestování

Zde je několik všeobecných frází pro různé způsoby cestování.

where's the ticket office? kde je prodejna jízdenek?
where do I get the … to Southampton from? odkud jede … do Southamptonu?
bus autobus
train vlak
ferry trajekt
what time's the next … to Portsmouth? kdy jede příští … do Portsmouthu?
bus autobus
train vlak
ferry trajekt
this … has been cancelled tento … byl zrušen
bus autobus
train vlak
flight let
ferry trajekt
this … has been delayed tento … je zpožděn
bus autobus
train vlak
flight let
ferry trajekt
have you ever been to …? už jsi někdy byl/byla v …?
Italy Itálii
yes, I went there on holiday ano, jel/jela jsem tam na dovolenou
no, I've never been there ne, nikdy jsem tam nebyl/nebyla
I've never been, but I'd love to go someday nikdy jsem tam nebyl/nebyla, ale jednou bych tam rád jel/ráda jela
how long does the journey take? jak dlouho trvá cesta?
what time do we arrive? v kolik hodin dorazíme?
do you get travel sick? míváš cestovní nevolnost?
have a good journey! šťastnou cestu!
enjoy your trip! příjemný pobyt!

V cestovní kanceláři

I'd like to travel to … rád/ráda bych jel/jela do …
Spain Španělska
I'd like to book a trip to … rád/ráda bych si zarezervoval/zarezervovala výlet do …
Berlin Berlína
how much are the flights? kolik stojí letenky?
do you have any brochures on …? máte nějaké katalogy zájezdů do …?
Switzerland Švýcarska
do I need a visa for …? potřebuji vízum do …?
Turkey Turecka
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem