Doma

Here are some English phrases that may be helpful around the house, including some phrases you can use at mealtimes.

Obecné fráze

would anyone like a tea or coffee? dá si někdo čaj nebo kávu?
would anyone like a cup of tea? dá si někdo šálek čaje?
I'll put the kettle on postavím konvici
the kettle's boiled konvice dovařila
can you put the light on? můžeš rozsvítit?
can you switch the light on?
can you turn the light off? můžeš zhasnout?
can you switch the light off?
is there anything I can do to help? mohu s něčím pomoct?
could you help me wash the dishes? můžeš mi pomoct s umýváním nádobí?
I'll wash and you dry já budu mýt a ty utírat
I'm going to bed jdu do postele

Domácí zábava

is there anything good on TV? dávají něco dobrého v televizi?
is there anything good on television tonight? dávají dnes večer něco dobrého v televizi?
there's a good film on later
do you want to watch a …? chceš se podívat na …?
film film
DVD DVD
do you want me to put the TV on? chceš, abych zapnul/zapnula televizi?
could you pass me the remote control? mohl/mohla bys mi podat ovladač?
do you want a game of …? nechceš si zahrát …?
chess šachy
cards karty

Sledování sportu v televizi

what time's the match on? v kolik dávají zápas?
who's playing? kdo hraje?
who's winning? kdo vyhrává?
what's the score? jaký je stav?
0 - 0 0 – 0
2 - 1 2 – 1
who won? kdo vyhrál?
it was a draw skončilo to nerozhodně

what's for …? co je k …?
breakfast snídani
lunch obědu
dinner večeři
breakfast's ready snídaně je hotová
lunch is ready oběd je hotový
dinner's ready večeře je hotová
what would you like for …? co si dáš k …?
breakfast snídani
lunch obědu
dinner večeři
would you like some toast? dáš si toast?
could you pass the …, please? můžeš podat …, prosím?
salt sůl
sugar cukr
butter máslo
would you like a glass of …? dáš si skleničku …?
water vody
orange juice pomerančového džusu
wine vína
careful, the plate's very hot! opatrně, talíř je velice horký!
would you like some more? dáš si ještě?
have you had enough to eat? měl/měla jsi dost k jídlu?
would anyone like dessert? dá si někdo dezert?
would anyone like coffee? dá si někdo kávu?
what's for dessert? co je jako dezert?
I'm full jsem plný/plná
that was … bylo to …
lovely dobré
excellent výborné
very tasty velice chutné
delicious vynikající

Co můžete uvidět

Beware of the dog Pozor na psa
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.