Tato stránka obsahuje širokou škálu materiálů, které vám pomohou naučit se portugalsky. Naučte se základní fráze, rozšiřte si slovní zásobu, nebo si najděte jazykového partnera k procvičování.

O portugalském jazyce

Portugalsky mluví přes 200 milionů lidí na světě, a je oficiálním jazykem v Portugalsku, Brazílii, Mozambiku, Angole a několika někdejších portugalských koloniích.

Je románským jazykem, pocházejícím z latiny, a gramaticky má mnoho společného s dalšími románskými jazyky jako je španělština, italština a francouzština.

Čtvrť Ribeira, Porto, Portugalsko
Čtvrť Ribeira, Porto, Portugalsko

Proč se tedy učit portugalsky?

Cestování
Portugalština je hlavním světovým jazykem a je užitečná především pro cestovatele v Portugalsku, Brazílii a oblastech subsaharské Afriky.

Literatura
Portugalština má bohatou literaturu pocházející od portugalských a brazilských spisovatelů a básníků, jejichž díla nejlépe oceníte v originále.

Obchod
Znalost portugalštiny pro vás bude velkou výhodou v obchodních záležitostech v jakékoliv portugalsky mluvící zemi.

Další jazyky