Volný čas a zábava

These phrases will assist you in deciding what places you want to visit during your stay.

where's the …? kde je …?
cinema kino
theatre divadlo
art gallery galerie umění
museum muzeum
concert hall koncertní síň
stadium stadion
do you want to go out tonight? nechceš dnes večer někam vyrazit?
let's go to … pojďme …
the pub do hospody
the cinema do kina
the theatre do divadla
a concert na koncert
a nightclub do klubu
what's on at the …? co dávají v …?
cinema kině
theatre divadle
is there anything good on? dávají někde něco dobrého?
shall we go …? nepůjdeme …?
swimming plavat
skating bruslit
bowling na bowling
shall we go for a walk? nepůjdeme na procházku?
shall we go for a bike ride?
excuse me, could you take a photo for me?
excuse me, could you take a photo for us?
I'd like to hire a bike
I'd like to hire a canoe
it's a beautiful view
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.