Další časté výrazy

Zde jsou další běžné anglické výrazy, které vám budou užitečné v mnoha různých situacích.

OK dobrá; v pořádku
of course samozřejmě
of course not samozřejmě, že ne
that's fine to je v pořádku
that's right to je pravda; správně
sure jistě; ovšem
certainly zajisté; určitě
definitely rozhodně
absolutely naprosto
as soon as possible co možná nejdříve
that's enough to stačí
it doesn't matter to nevadí
it's not important není to důležité
it's not serious
it's not worth it nestojí to za to
I'm in a hurry pospíchám
I've got to go musím jít
I'm going out jdu ven
sleep well dobře se vyspěte
same to you! nápodobně! vám také!
me too já také
not bad docela dobrý
I like … mám … rád/ráda
him ho
her ji
it to
I don't like … nemám … rád/ráda
him ho
her ji
it to

Poděkování a omluvy

thanks for your … díky za …
help vaši pomoc
hospitality vaši pohostinnost
email váš email
thanks for everything
I'm sorry omlouvám se; lituji
I'm really sorry moc se omlouvám; je mi to vážně líto
sorry I'm late omlouvám se za zpoždění
sorry to keep you waiting omlouvám se, že jste na mě musel/musela čekat
sorry for the delay omlouvám se za zdržení

Zvolání

look! podívejte!
great! skvělé!
come on! no tak!
only joking! nebo just kidding! jen si dělám legraci!
bless you! na zdraví! (po kýchnutí)
that's funny! to je legrace!
that's life! to je život!
damn it! sakra! zatraceně!

Pokyny

come in! vstupte!
please sit down prosím posaďte se
could I have your attention, please? můžete mi věnovat pozornost, prosím?
let's go! pojďme
hurry up! pospěšte si!
get a move on! pospěšte si!
calm down uklidněte se
steady on! zpomalte!
hang on a second počkejte vteřinu
hang on a minute počkejte minutu
one moment, please moment, prosím
just a minute okamžik
take your time nespěchejte
please be quiet prosím buďte zticha
shut up! držte hubu!
stop it! přestaňte!
don't worry nedělejte si starosti
don't forget nezapomeňte
help yourself poslužte si
go ahead pokračujte; jen do toho
let me know! dejte mi vědět!

Pokud byste chtěli nechat někoho před vámi projít dveřmi, je zdvořilé říci:

after you! až po vás!

here
there
everywhere
nowhere
somewhere

Obvyklé otázky

where are you? kde jste?
what's this? co je tohle?
what's that? co je tamto?
is anything wrong? je něco špatně?
what's the matter? o co jde? co se děje?
is everything OK? je vše v pořádku?
have you got a minute? máte chvilku?
have you got a pen I could borrow? mohl/mohla bych si od vás půjčit pero?
really? opravdu? skutečně?
are you sure? jste si jistý/jistá?
why? proč?
why not? proč ne?
what's going on? co se děje?
what's happening? co se děje?
what happened? co se stalo?
what?
where?
when?
who?
how?
how many?
how much?

Přání a politování

congratulations! blahopřeji!
well done! výborně!
good luck! hodně štěstí!
bad luck! taková smůla!
never mind! to nevadí!
what a pity! nebo what a shame! jaká škoda!
happy birthday! vše nejlepší k narozeninám!
happy New Year! šťastný nový rok!
happy Easter! veselé Velikonoce!
happy Christmas! nebo merry Christmas! veselé Vánoce!
happy Valentine's Day! šťastného Valentýna!
glad to hear it to rád/ráda slyším
sorry to hear that to je mi líto

Vyjádření potřeb a pocitů

I'm tired jsem unavený/unavená
I'm exhausted jsem vyčerpaný/vyčerpaná
I'm hungry mám hlad
I'm thirsty mám žízeň
I'm bored nudím se
I'm worried dělám si starosti; mám obavy
I'm looking forward to it těším se na to
I'm in a good mood mám dobrou náladu
I'm in a bad mood mám špatnou náladu
I can't be bothered proč bych se obtěžoval/obtěžovala

Další způsoby, jak někoho pozdravit nebo se rozloučit

welcome! vítejte
welcome to … vítejte v …
England Anglii
long time, no see! dlouho jsme se neviděli!
all the best! ať se daří!
see you tomorrow! nashledanou zítra!

Ptát se na názor a vyjadřovat mínění

what do you think? co (si) myslíš?
I think that ... myslím (si), že ...
I hope that ... doufám, že ...
I'm afraid that ... obávám se, že ...
in my opinion, ... podle mého názoru ...
I agree souhlasím
I disagree nebo I don't agree nesouhlasím
that's true to je pravda
that's not true to není pravda
I think so myslím, že ano
I don't think so
I hope so doufám, že ano
I hope not
you're right máte pravdu
you're wrong nemáte pravdu
I don't mind to mi nevadí
it's up to you to zaleží na vás
that depends to záleží
that's interesting to je zajímavé
that's funny, ... to je divné, ...
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem