Základní fráze

Zde jsou základní anglické fráze, které můžete použít během každodenní konverzace, tak i některá běžná slova, která můžete spozorovat na cedulích.

yes ano
no ne
maybe nebo perhaps možná
please prosím
thanks díky
thank you děkuji vám
thanks very much díky moc
thank you very much mnohokrát vám děkuji

Následující fráze jsou zdvořilými způsoby, jak odpovědět někomu, kdo vám děkuje.

you're welcome rádo se stalo
don't mention it není zač
not at all to nestojí za řeč

Pozdravení a rozloučení

Zde je několik různých způsobů, jak pozdravit:

hi ahoj (spíše hovorově)
hello ahoj; dobrý den
good morning dobré ráno; dobrý den (používá se před polednem)
good afternoon dobré odpoledne; dobrý den (používá se mezi polednem a 18. hodinou)
good evening dobrý večer (používá se po 18. hodině)

Následující výrazy jsou naopak různými obraty, které můžete použít při loučení:

bye ahoj; nashledanou
goodbye nashledanou
goodnight dobrou noc
see you! ahoj!
see you soon! brzy nashledanou!
see you later! nashledanou (později)! uvidíme se později!
have a nice day! hezký den!
have a good weekend! hezký víkend!

Získat něčí pozornost a omluvit se

excuse me promiňte (může se použít k získání něčí pozornosti, když chcete kolem někoho projít, nebo k omluvě)
sorry promiňte

Když se vám někdo omluví, můžete odpovědět některým z následujících způsobů:

no problem nic se nestalo
it's OK nebo that's OK to je v pořádku
don't worry about it nedělejte si starosti

Dorozumět se

do you speak English? mluvíte anglicky?
I don't speak English nemluvím anglicky
I don't speak much English anglicky moc nemluvím
I only speak very little English mluvím trochu anglicky
I speak a little English anglicky mluvím jen velmi málo
please speak more slowly mluvte pomaleji, prosím
please write it down prosím napište to
could you please repeat that? můžete to prosím zopakovat?
I understand rozumím
I don't understand nerozumím

Další základní fráze

I know vím
I don't know nevím
excuse me, where's the toilet? promiňte, kde je toaleta?
excuse me, where's the Gents? promiňte, kde je pánská toaleta?
excuse me, where's the Ladies? promiňte, kde je dámská toaleta?

Co můžete zahlédnout

Entrance Vchod
Exit Východ
Emergency exit Nouzový východ
Push Tam (tlačit)
Pull K sobě (tahat)
Toilets Toalety
WC WC
Gentlemen (často zkráceno na Gents) Páni
Ladies Dámy
Vacant Volno
Occupied nebo Engaged Obsazeno
Out of order Mimo provoz
No smoking Zákaz kouření
Private Privát
No entry Zákaz vstupu
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.