Tato stránka obsahuje širokou škálu materiálů, které vám pomohou naučit se švédsky. Naučte se základní fráze, rozšiřte si slovní zásobu, nebo si najděte jazykového partnera k procvičování.

O švédském jazyce

Švédsky mluví asi 9 milionů lidí ve Švédsku, a dalších 300 tisíc ve Finsku, kde je švédština oficiálním jazykem. Švédsky mluvící obyvatelstvo je soustředěno podél jihozápadního a jižního pobřeží, a na Ålandech v Baltském moři, které patří Finsku.

Švédština patří k severogermánské (či skandinávské) větvi indoevropské jazykové rodiny, tak jako dánština a norština. Tyto jazyky jsou si blízce podobné a do určité míry jsou si vzájemně srozumitelné.

Göteborg, Švédsko
Göteborg, Švédsko

Proč se tedy učit švédsky?

Cestování
Přestože je většina Švédů výbornými multilingvisty, díky schopnosti mluvit švédsky bude vaše návštěva Švédska mnohem příjemnější. Budete se moci nezávisle pohybovat po městech jako Stockholm, a porozumíte nápisům v obchodech a jídelním lístkům v restauracích bez překladu.

Kultura
Švédsko má silnou uměleckou a literární kulturu, a je prominentem ve scénickém umění. Má také bohatou hudební tradici zahrnující mnoho žánrů jako je klasická hudba, sborový zpěv, folk, pop, rock, a zvláště jazz. Studium švédštiny vám umožní lépe porozumět těmto aktivitám a začlenit se do společnosti.

Další jazyky