Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla ve finštině.

Základní číslovky

nollanula
yksijedna hodina
kaksidvě hodiny
kolme
neljä
viisi
kuusi
seitsemän
kahdeksan
yhdeksän
kymmenen
yksitoista
kaksitoista
kolmetoistatřináct
neljätoistačtrnáct
viisitoistapatnáct
kuusitoistašestnáct
seitsemäntoistasedmnáct
kahdeksantoistaosmnáct
yhdeksäntoistadevatenáct
kaksikymmentädvacet
kaksikymmentäyksidvacet jedna
kaksikymmentäkaksidvacet dva
kaksikymmentäkolmedvacet tři
kolmekymmentätřicet
neljäkymmentäčtyřicet
viisikymmentäpadesát
kuusikymmentäšedesát
seitsemänkymmentäsedmdesát
kahdeksankymmentäosmdesát
yhdeksänkymmentädevadesát
satajedno sto
satayksisto jedna
kaksisataadvě stě
kolmesataatři sta
tuhatjeden tisíc
kaksituhattadva tisíce
kolmetuhattatři tisíce
miljoonajeden milion
miljardijedna miliarda

Řadové číslovky

ensimmäinenprvní
toinendruhý
kolmastřetí
neljäsčtvrtý
viidespátý
kuudesšestý
seitsemässedmý
kahdeksasosmý
yhdeksäsdevátý
kymmenesdesátý
yhdestoistajedenáctý
kahdestoistadvanáctý
kolmastoistatřináctý
neljästoistačtrnáctý
viidestoistapatnáctý
kuudestoistašestnáctý
seitsemästoistasedmnáctý
kahdeksastoistaosmnáctý
yhdeksästoistadevatenáctý
kahdeskymmenesdvacátý

Opakování

kerranjednou
kaksi kertaadvakrát
kolme kertaatřikrát
neljä kertaačtyřikrát
viisi kertaapětkrát

Další užitečná slova

suunnilleen
ylipře, více než
allepod, méně než

Další užitečná slova

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943 294
9 7559 777
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Zvuk je k dispozici u všech finských slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.