Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla ve finštině.

Základní číslovky

nollanula
yksijedna
kaksidvě
kolmetři
neljäčtyři
viisipět
kuusišest
seitsemänsedm
kahdeksanosm
yhdeksändevět
kymmenendeset
yksitoistajedenáct
kaksitoistadvanáct
kolmetoistatřináct
neljätoistačtrnáct
viisitoistapatnáct
kuusitoistašestnáct
seitsemäntoistasedmnáct
kahdeksantoistaosmnáct
yhdeksäntoistadevatenáct
kaksikymmentädvacet
kaksikymmentäyksidvacet jedna
kaksikymmentäkaksidvacet dva
kaksikymmentäkolmedvacet tři
kaksikymmentäneljädvacet čtyři
kaksikymmentäviisidvacet pět
kaksikymmentäkuusidvacet šest
kaksikymmentäseitsemändvacet sedm
kaksikymmentäkahdeksandvacet osm
kaksikymmentäyhdeksändvacet devět
kolmekymmentätřicet
neljäkymmentäčtyřicet
viisikymmentäpadesát
kuusikymmentäšedesát
seitsemänkymmentäsedmdesát
kahdeksankymmentäosmdesát
yhdeksänkymmentädevadesát
satajedno sto
satayksisto jedna
kaksisataadvě stě
kolmesataatři sta
tuhatjeden tisíc
kaksituhattadva tisíce
kolmetuhattatři tisíce
miljoonajeden milion
miljardijedna miliarda

Řadové číslovky

ensimmäinenprvní
toinendruhý
kolmastřetí
neljäsčtvrtý
viidespátý
kuudesšestý
seitsemässedmý
kahdeksasosmý
yhdeksäsdevátý
kymmenesdesátý
yhdestoistajedenáctý
kahdestoistadvanáctý
kolmastoistatřináctý
neljästoistačtrnáctý
viidestoistapatnáctý
kuudestoistašestnáctý
seitsemästoistasedmnáctý
kahdeksastoistaosmnáctý
yhdeksästoistadevatenáctý
kahdeskymmenesdvacátý

Opakování

kerranjednou
kaksi kertaadvakrát
kolme kertaatřikrát
neljä kertaačtyřikrát
viisi kertaapětkrát

Další užitečná slova

noinokolo, přibližně
ylipře, více než
allepod, méně než

Příklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943 294
97559 777
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Zvuk je k dispozici u všech finských slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem