Arabština

O arabském jazyce

Arabština je největším členem semitské skupiny jazyků a mluví se jí v mnoha zemích po celé severní Africe a na Středním východě, jakož i v přistěhovaleckých komunitách v dalších oblastech. Je úzce příbuzná s hebrejštinou.

Počet lidí užívající arabštinu jako svůj první jazyk se odhaduje na 250 až 400 milionů, ale mnoho dalších milionů ji užívá jako svůj druhý jazyk.

Psaný jazyk užívá písmo původně odvozené z aramejštiny. V mluveném jazyce existují značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, kde se mluví arabsky.

Proč se tedy učit arabsky?

Obchodní důvody
Arabština je běžným jazykem v mnoha zemích severní Afriky a Středního východu a schopnost konverzovat v něm vám usnadní vaše obchodní jednání.

Cestovní ruch
Znalost arabštiny vám umožní konverzovat s místními obyvateli v pásu zemí od severní Afriky po Střední východ, v mnohých z nichž se nacházejí velkolepé historické památky.

Literatura
Znalost arabštiny vám umožní číst klasická a moderní literární díla v originále.

Další jazyky