Tvary a matematické pojmy

Learn the English names for common shapes and mathematical terms, as well as how to say fractions.

Matematické pojmy

addition sčítání
subtraction odčítání
multiplication násobení
division dělení
to add sčítat
to subtract nebo to take away odčítat
to multiply násobit
to divide dělit
to calculate
total součet
arithmetic aritmetika
algebra algebra
geometry geometrie
calculus
statistics
integer
even number
odd number
prime number
fraction zlomek
decimal desetina
decimal point desetinná tečka (používá se místo čárky)
percent procento
percentage procentní hodnota
theorem
proof
problem
solution
formula
equation
graph
axis
average
correlation
probability
dimensions
area
circumference obvod
diameter průměr (kružnice)
radius poloměr
length délka
height výška
width šířka
perimeter obvod
angle úhel
right angle pravý úhel
line
straight line přímka
curve křivka
parallel rovnoběžný
tangent
volume objem

Tvary

circle kruh
triangle trojúhelník
square čtverec
rectangle obdélník
pentagon pětiúhelník
hexagon šestiúhelník
octagon
oval elipsa
star
polygon
cone
cube krychle
cylinder
pyramid jehlan
sphere koule

Zlomky

1⁄2 polovina
1⁄3 třetina
1⁄4 čtvrtina
1⁄5 pětina
1⁄6 šestina
2⁄3 dvě třetiny
3⁄4 tři čtvrtiny
1⁄8 osmina
1⁄10 desetina
1⁄100 setina
jedna a jedna čtvrtina
jedna a jedna polovina
jedna a tři čtvrtiny
dvě a jedna čtvrtina
dvě a jedna polovina
dvě a tři čtvrtiny
tři a jedna čtvrtina
tři a jedna polovina
tři a tři čtvrtiny

plus plus
minus minus
times nebo multiplied by krát
divided by
squared na druhou
cubed
square root druhá odmocnina
equals rovná se
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem