Rodina

Zde je několik anglických slov týkajících se rodiny, včetně názvů pro členy rodiny, slov popisujících rodinný stav a několika slov týkajících se svateb.

Členové rodiny

father (neformálně nazývano dad) otec
mother (neformálně nazývano mum) matka
son syn
daughter dcera
parent rodič
child (množné číslo: children) dítě
husband manžel
wife manželka
brother bratr
sister sestra
uncle strýc
aunt teta
nephew synovec
niece neteř
cousin bratranec, sestřenice
grandmother (neformálně nazývano granny nebo grandma) babička
grandfather (neformálně nazývano granddad nebo grandpa) dědeček
grandparents prarodiče
grandson vnuk
granddaughter vnučka
grandchild (množné číslo: grandchildren) vnouče
boyfriend přítel
girlfriend přítelkyně
partner partner
fiancé snoubenec
fiancée snoubenka
godfather kmotr
godmother kmotra
godson kmotřenec
goddaughter kmotřenka
stepfather nevlastní otec
stepmother nevlastní matka
stepson nevlastní syn
stepdaughter nevlastní dcera
stepbrother nevlastní bratr
stepsister nevlastní sestra
half-sister nevlastní sestra (jeden biologický rodič společný)
half-brother nevlastní bratr (jeden biologický rodič společný)

Příbuzní ze strany partnera

mother-in-law tchýně
father-in-law tchán
son-in-law zeť
daughter-in-law snacha
sister-in-law švagrová
brother-in-law švagr

Další slova týkající se rodiny

relation nebo relative příbuzný, příbuzná
twin dvojče
to be born narodit se
to die zemřít
to get married oženit se, vdát se
to get divorced rozvést se
to adopt adoptovat
adoption adopce
adopted adoptovaný
only child jedináček
single parent svobodný rodič, rodič samoživitel
single mother svobodná matka, samoživitelka
infant kojenec
baby miminko
toddler batole

Rodinný stav

single svobodný
engaged zasnoubený
married ženatý, vdaná
separated žijící odděleně
divorced rozvedený
widow vdova
widower vdovec

Svatby

marriage sňatek
wedding svatba
bride nevěsta
bridegroom ženich
best man družba, ženichův svědek
bridesmaid družička
wedding day svatební den
wedding ring svatební prsten
wedding cake svatební dort
wedding dress svatební šaty
honeymoon líbánky
anniversary nebo wedding anniversary výročí svatby
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.