Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla v portugalštině.

Základní číslovky

um, umajedna
dois, duasdvě
trêstři
quatročtyři
cincopět
seisšest
setesedm
oitoosm
novedevět
dezdeset
onzejedenáct
dozedvanáct
trezetřináct
catorzečtrnáct
quinzepatnáct
dezasseisšestnáct
dezassetesedmnáct
dezoitoosmnáct
dezanovedevatenáct
vintedvacet
vinte e um, vinte e umadvacet jedna
vinte e dois, vinte e duasdvacet dva
vinte e trêsdvacet tři
trintatřicet
quarentačtyřicet
cinquentapadesát
sessentašedesát
setentasedmdesát
oitentaosmdesát
noventadevadesát
cemjedno sto
cento e um, cento e umasto jedna
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentasdvě stě
trezentos, trezentastři sta
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
miljeden tisíc
dois mil, duas mildva tisíce
três miltři tisíce
um milhãojeden milion

Řadové číslovky

primeiroprvní
segundodruhý
terceirotřetí
quartočtvrtý
quintopátý
sextošestý
sétimosedmý
oitavoosmý
nonodevátý
décimodesátý
décimo primeirojedenáctý
décimo segundodvanáctý
décimo terceirotřináctý
décimo quartočtrnáctý
décimo quintopatnáctý
décimo sextošestnáctý
décimo sétimosedmnáctý
décimo oitavoosmnáctý
décimo nonodevatenáctý
vigésimodvacátý