Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla v portugalštině.

Základní číslovky

zeronula
um, umajedna
dois, duasdvě
trêstři
quatročtyři
cincopět
seisšest
setesedm
oitoosm
novedevět
dezdeset
onzejedenáct
dozedvanáct
trezetřináct
catorzečtrnáct
quinzepatnáct
dezasseisšestnáct
dezassetesedmnáct
dezoitoosmnáct
dezanovedevatenáct
vintedvacet
vinte e um, vinte e umadvacet jedna
vinte e dois, vinte e duasdvacet dva
vinte e trêsdvacet tři
vinte e quatrodvacet čtyři
vinte e cincodvacet pět
vinte e seisdvacet šest
vinte e setedvacet sedm
vinte e oitodvacet osm
vinte e novedvacet devět
trintatřicet
trinta e um, trinta e umatřicet jedna
trinta e dois, trinta e duastřicet dva
trinta e trêstřicet tři
trinta e quatročtyřiatřicet
trinta e cincotřicet pět
trinta e seistřicet šest
trinta e setetřicet sedm
trinta e oitotřicet osm
trinta e novetřicet devět
quarentačtyřicet
quarenta e um, quarenta e umačtyřicet jedna
quarenta e dois, quarenta e duasčtyřicet dva
quarenta e trêsčtyřicet tři
cinquentapadesát
sessentašedesát
setentasedmdesát
oitentaosmdesát
noventadevadesát
uma centena nebo cemjedno sto
duzentosdvě stě
trezentostři sta
um milhar nebo miljeden tisíc
dois mil, duas mildva tisíce
três miltři tisíce
um milhãojeden milion
um biliãojedna miliarda

Opakování

uma vezjednou
duas vezesdvakrát
três vezestřikrát
quatro vezesčtyřikrát
cinco vezespětkrát

Řadové číslovky

primeiroprvní
segundodruhý
terceirotřetí
quartočtvrtý
quintopátý
sextošestý
sétimosedmý
oitavoosmý
nonodevátý
décimodesátý
décimo primeirojedenáctý
décimo segundodvanáctý
décimo terceirotřináctý
décimo quartočtrnáctý
décimo quintopatnáctý
décimo sextošestnáctý
décimo sétimosedmnáctý
décimo oitavoosmnáctý
décimo nonodevatenáctý
vigésimodvacátý
vigésimo primeirodvacátý první
vigésimo segundodvacátý druhý
vigésmio terceirodvacátý třetí
trigésimotřicátý
quadragésimočtyřicátý
quinquagésimopadesátý
sexagésimošedesátý
setuagésimosedmdesátý
octogésimoosmdesátý
nonagésimodevadesátý
centésimostý

Další užitečná slova

cerca de nebo aproximadamenteokolo, přibližně
mais que nebo mais do quepře, více než
menos que nebo menos do quepod, méně než

Příklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 777
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Zvuk je k dispozici u všech portugalských slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.