Perština

Perština je jedním z nejstarších jazyků na světě. Je oficiálním jazykem v Íránu, kde je známá jako fársí, a v Afghánistánu, kde je známá jako dárí. Jednou z jejích forem se mluví také v Tádžikistánu, kde je známá jako tádžikí.

Je nejrozšířenějsím íránským jazykem, s více než 50 miliony mluvčích přímo v Íránu, a přes 100 milonů uživatelů celkem.

Spadá do indoevropské jazykové rodiny. V Íránu a Afghánistánu užívá arabské písmo a v Tádžikistánu azbuku.

Cestovní ruch
S civilizací, která sahá několik tísíc let do minulosti, může Írán nabídnout návštěvníkům starodávné historické památky, nádhernou scenérii a širokou škálu poměrně levných letovisek u Kaspického moře. S malou znalostí perštiny budete zahrnuti přívětivostí Íráčanů a jejich štědrou pohostinností.

Další jazyky