Norština

O norském jazyce

Norština je oficiálním jazykem v Norsku a mluví jí asi 5 milionů lidí, z nichž většina žije v Norsku.

Je členem severogermánské jazykové rodiny, vedle dánštiny, švédštiny, faerštiny a islandštiny.

Existují dvě formy psané norštiny: bokmål a Nynorsk. Bokmål je blízko příbuzný dánštině a je užíván drtivou většinou populace. Nynorsk je založen na staronorštině z období před dánskou nadvládou a je užíván menšinou, především ve venkovských oblastech a v západním Norsku. Pokusy o sjednocení těchto dvou forem byly neúspěšné, a média a vládní orgány užívají obě formy za účelem udržení politického souladu.

Proč se tedy učit norsky?

Obchod
Po objevení ropy a plynu se Norsko stalo jednou z nejúspěšnějších vznikajících ekonomik. Znalostí norštiny zapůsobíte na vaše obchodní kontakty.

Cestovní ruch
Svými působivými fjordy, pobřežím a panenskou scenérií přitahuje Norsko každoročně mnoho zahraničních návštěvníků. Schopnost domluvit se norsky vám zajistí vroucí přivítání.

Další jazyky