Všeobecná konverzace

Here are some common German phrases for general conversation with people you already know.

Ptát se někoho, jak se má

wie geht es dir?jak se máš?
wie geht's?jak se máš?
wie läuft's?jak jde život?
mir geht es gut, dankemám se dobře, děkuji
mir geht es ganz gut, dankemám se dobře, děkuji
ganz gut, dankedocela dobře, děkuji
geht so
nicht so besonders or nicht so gutujde to
und dir?
und selbst?a ty?

Ptát se někoho, co dělá nebo dělal

was machst du gerade?co děláš?
was hast du so gemacht?co jsi v poslední době dělal/dělala?
viel gearbeitethodně pracuji
viel zu tun gehabt für die Unihodně se učím
ich habe viel zu tun gehabtmám toho hodně na práci
alles wie immerjako obvykle
nicht vielne mnoho
ich komme gerade aus ... zurück
Portugal

Ptát se někoho, kde se zrovna nachází

wo bist du?kde jste?
ich bin ...
zu Hause
auf der Arbeit
in der Stadt
auf dem Land
beim Einkaufen
im Zug
bei Stefan

Zajímat se o něčí plány

hast du schon Pläne für den Sommer?máš nějaké plány na léto?
was machst du ...?
an Weihnachten
an Silvester
an Ostern
am Wochenende

Kouření

rauchst du?
rauchen Sie?kouříte?
ja, ich rauche
nein, ich rauche nichtne, nekouřím
stört es dich, wenn ich rauche?bude ti vadit, když si zapálím? bude vám vadit, když si zapálím?
möchtest du eine Zigarette?dáš si cigaretu?
hast du eine Zigarette für mich?
hast du Feuer?máš oheň?
hast du einen Aschenbecher?
ich rauche nicht mehr
ich habe aufgehörtpřestal/přestala jsem
ich versuche gerade, damit aufzuhören
sound

Zvuk je k dispozici u všech německých frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.