Seznamování

Here are some German phrases to use when meeting new people, including introductions and some simple conversation topics.

wie heisst du?jak se jmenuješ?
ich heisse ...
ich bin ...
dies ist ...
schön, dich kennenzulernenrád/ráda tě poznávám
freut mich sehr, dich kennenzulernentěší mě
wie alt bist du?kolik je ti let?
ich bin ... (Jahre alt)
22
wann hast du Geburtstag?kdy máš narozeniny?
am ...
16 May