Rodina a vztahy

Zde je několik užitečných německých frází pro diskusi o rodině a vztazích. Naučte se mluvit o bratrech a sestrách, dětech a dalších členech rodiny a také popsat svůj osobní stav.

Bratři a sestry

Hast du Geschwister?Máš nějaké bratry nebo sestry?
Ja, ich habe …Ano, mám …
einen Bruderbratra
eine Schwestersestru
einen älteren Bruderstaršího bratra
eine jüngere Schwestermladší sestru
zwei Brüderdva bratry
zwei Schwesterndvě sestry
einen Bruder und zwei Schwesternjednoho bratra a dvě sestry
Nein, ich bin EinzelkindNe, jsem jedináček

Děti a vnoučata

Hast du Kinder?Máš děti?
Ja, ich habe …Ano, mám …
einen Jungen und ein Mädchenkluka a holku
ein kleines Babymalé miminko
drei Kindertři děti
Ich habe keine KinderNemám žádné děti
Hast du Enkelkinder?Máš nějaká vnoučata?

Rodiče a prarodiče

Wo leben deine Eltern?Kde žijí tvoji rodiče?
Was machen deine Eltern?Co dělají tvoji rodiče?
Was macht dein Vater?Codělé tvůj otec?
Was macht deine Mutter?Co dělá tvoje matka?
Leben deine Großeltern noch?Žijí ještě tvoji prarodiče?
Wo leben sie?Kde bydlejí?

Vztahy

Hast du einen Freund?Máš přítele?
Hast du eine Freundin?Máš přítelkyni?
Bist du verheiratet?Jsi ženatý/vdaná?
Bist du Single?Jsi svobodný/svobodná?
Bist du mit jemandem zusammen?Chodíš s někým?
Ich bin …Jsem …
Singlesvobodný/svobodná
verlobtzasnoubený/zasnoubená
verheiratetženatý/vdaná
geschiedenrozvedený/rozvedená
Witwervdovec
Witwevdova
Ich lebe getrenntJsem žiju odděleně
Ich bin mit jemandem zusammenS někým chodím

Domácí zvířata

Hast du Haustiere?Máš nějaká domácí zvířata?
Ich habe…Mám …
einen Hund und zwei Katzenpsa a dvě kočky
einen Labradorlabradora

Ptát se na jména a věk

Was ist sein Name?Jak se jmenuje? (on)
Sein Name ist …Jmenuje se …
TobiasTobias
Was ist ihr Name?Jak se jmenuje ...? (ona)
Ihr Name ist …Jmenuje se …
FranziskaFranziska
Was sind ihre Namen?Jak se jmenují?
Ihre Namen sind …Jmenují se …
Karl und EmmaKarl a Emma
Wie alt ist er?Kolik je mu let?
Er ist …Je mu …
zwölfdvanáct
Wie alt ist sie?Kolik je jí let?
Sie ist …Je jí …
fünfzehnpatnáct
Wie alt sind sie?Kolik je jim let?
Sie sind …Je jim …
sech und achtšest a osm
sound

Zvuk je k dispozici u všech německých frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem