Rodina a vztahy

Here are some useful German phrases for discussing family and relationships. Learn how to talk about brothers and sisters, children, and other family members, as well as describe your personal status.

hast du Geschwister?máš nějaké bratry nebo sestry?
ja, ich habe ... Brüder und ... Schwestern
nein, ich bin Einzelkindne, jsem jedináček
hast du einen Freund?máš přítele?
hast du eine Freundin?máš přítelkyni?
bist du verheiratet?jsi ženatý/vdaná?
bist du Single?jsi svobodný/svobodná?
bist du mit jemandem zusammen?chodíš s někým?
ich bin ...
Single
verlobt
verheiratet
geschieden
verwitwet / Witwe
verwitwet / Witwer
ich bin mit jemandem zusammens někým chodím
ich lebe getrenntjsem žiju odděleně
hast du Kinder?máš děti?
yes, I've got ...
einen Jungen und ein Mädchen
ein kleines Baby
drei Kinder
ich habe keine Kindernemám žádné děti