Lotyština

O lotyšském jazyce

Lotyština je oficiálním jazykem Lotyšska. Je mateřským jazykem pro půl milionu z celkového počtu populace o velikosti dva a čtvrt milionu, a dalších 250 000 uživatelů lotyštiny žije v zahraničí.

Vedle litevštiny je lotyština jedním za dvou pobaltských jazyků indoevropské jazykové rodiny. Jazyk severního souseda Lotyšska, Estonska, do této skupiny nepatří.

Proč se tedy učit lotyšsky?

Cestovní ruch
Návštěva Lotyšska a jeho hlavního města Riga bude díky vaší schopnosti domluvit se lotyšsky příjemnější. Vaše snaha bude oceněna, neboť jen nemnoho cizinců se pokouší tento menšinový jazyk naučit.

Kultura
Lotyšsko má dlouhou kulturní historii v oblasti zpěvu a tance, a znalost lotyštiny vám umožní se zapojit se a užít si mnoha jeho festivalů.

Další jazyky