Litevština

O litevském jazyce

Litevština je úředním jazykem Litvy a užívá ji okolo 4 milionů rodilých mluvčích. Tři čtvrtiny z nich žijí v samotné Litvě, a ostatní v Bělorusku, Lotyšsku, Polsku, Královci a dalších emigrantských komunitách kolem světa.

Litevština je pobaltským jazykem, součástí indoevropské skupiny, a je blízce příbuzná lotyštině.

Proč se tedy učit litevsky?

Cestování
Od získání své nezávislosti na Sovětském svazu se Litva stala populární turistickou destinací, především její hlavní město Vilnius. I základní znalost litevštiny váš pobyt zpříjemní.

Přátelství a vztahy
Významnější přesun obyvatelstva z Litvy do západní Evropy po získání nezávislosti, především z pracovních důvodů, nabízí širší možnosti pro přátelství a vztahy.

Jazyková výzva
Přímo odvozena z původního indoevropského jazyka, litevština má mnoho společných znaků s ostatními jazyky této skupiny, překvapivě včetně latiny.

Další jazyky