Japonština

O japonském jazyce

Japonsky mluví přes 130 milionů lidí, většina z nichž žije v Japonsku, a několik dalších v emigrantských komunitách po celém světě. Japonština je oficiálním jazykem Japonska.

Je věcí debaty, zda je příbuzná s nějakým jiným známým jazykem, ačkoli písemný systém užívá čínské ideogramy, kanji, už téměř 2 000 let. Ty jsou doplněny dvěma typy slabičných znaků, hiragana a katakana, oba z nichž se vyvinuly z kanji.

Další jazyky