Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla v italštině.

Základní číslovky

zeronula
unojedna
duedvě
tretři
quattročtyři
cinquepět
seišest
settesedm
ottoosm
novedevět
diecideset
undicijedenáct
dodicidvanáct
tredicitřináct
quattordicičtrnáct
quindicipatnáct
sedicišestnáct
diciassettesedmnáct
diciottoosmnáct
diciannovedevatenáct
ventidvacet
ventunodvacet jedna
ventiduedvacet dva
ventitredvacet tři
trentatřicet
trentuno
trentadue
trentatre
quarantačtyřicet
cinquantapadesát
sessantašedesát
settantasedmdesát
ottantaosmdesát
novantadevadesát
centojedno sto
duecentodvě stě
trecentotři sta
millejeden tisíc
duemiladva tisíce
tremilatři tisíce
un milionejeden milion
un miliardojedna miliarda

Řadové číslovky

primoprvní
secondodruhý
terzotřetí
quartočtvrtý
quintopátý
sestošestý
settimosedmý
ottavoosmý
nonodevátý
decimodesátý
undicesimojedenáctý
dodicesimodvanáctý
tredicesimotřináctý
quattordicesimočtrnáctý
quindicesimopatnáctý
sedicesimošestnáctý
diciassettesimosedmnáctý
diciottesimoosmnáctý
diciannovesimodevatenáctý
ventesimodvacátý
trentesimotřicátý
quarantesimočtyřicátý
cinquantesimopadesátý
sessantesimošedesátý
settantesimosedmdesátý
ottantesimoosmdesátý
novantesimodevadesátý
centesimostý
sound

Zvuk je k dispozici u všech italských slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.