Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla v italštině.

Základní číslovky

zeronula
unojedna
duedvě
tretři
quattročtyři
cinquepět
seišest
settesedm
ottoosm
novedevět
diecideset
undicijedenáct
dodicidvanáct
tredicitřináct
quattordicičtrnáct
quindicipatnáct
sedicišestnáct
diciassettesedmnáct
diciottoosmnáct
diciannovedevatenáct
ventidvacet
ventunodvacet jedna
ventiduedvacet dva
ventitredvacet tři
ventiquattrodvacet čtyři
venticinquedvacet pět
ventiseidvacet šest
ventisettedvacet sedm
ventottodvacet osm
ventinovedvacet devět
trentatřicet
trentunotřicet jedna
trentaduetřicet dva
trentatretřicet tři
trentaquattročtyřiatřicet
trentacinquetřicet pět
trentaseitřicet šest
trentasettetřicet sedm
trentottotřicet osm
trentanovetřicet devět
quarantačtyřicet
quarantunočtyřicet jedna
quarantaduečtyřicet dva
quarantatrečtyřicet tři
cinquantapadesát
sessantašedesát
settantasedmdesát
ottantaosmdesát
novantadevadesát
centojedno sto
centounosto jedna
duecentodvě stě
trecentotři sta
millejeden tisíc
duemiladva tisíce
tremilatři tisíce
un milionejeden milion
un miliardojedna miliarda

Opakování

una voltajednou
due voltedvakrát
tre voltetřikrát
quattro voltečtyřikrát
cinque voltepětkrát

Řadové číslovky

primoprvní
secondodruhý
terzotřetí
quartočtvrtý
quintopátý
sestošestý
settimosedmý
ottavoosmý
nonodevátý
decimodesátý
undicesimojedenáctý
dodicesimodvanáctý
tredicesimotřináctý
quattordicesimočtrnáctý
quindicesimopatnáctý
sedicesimošestnáctý
diciassettesimosedmnáctý
diciottesimoosmnáctý
diciannovesimodevatenáctý
ventesimodvacátý
ventunesimodvacátý první
ventiduesimodvacátý druhý
ventitreesimodvacátý třetí
trentesimotřicátý
quarantesimočtyřicátý
cinquantesimopadesátý
sessantesimošedesátý
settantesimosedmdesátý
ottantesimoosmdesátý
novantesimodevadesátý
centesimostý

Další užitečná slova

circa nebo approssimativamenteokolo, přibližně
oltre nebo più dipře, více než
sotto nebo meno dipod, méně než

Příklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 777
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Zvuk je k dispozici u všech italských slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem