Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla v holandštině.

Základní číslovky

nulnula
éénjedna
tweedvě
drietři
vierčtyři
vijfpět
zesšest
zevensedm
achtosm
negendevět
tiendeset
elfjedenáct
twaalfdvanáct
dertientřináct
veertienčtrnáct
vijftienpatnáct
zestienšestnáct
zeventiensedmnáct
achttienosmnáct
negentiendevatenáct
twintigdvacet
éénentwintigdvacet jedna
tweeëntwintigdvacet dva
drieëntwintigdvacet tři
dertigtřicet
vertigčtyřicet
vijftigpadesát
zestigšedesát
zeventigsedmdesát
tachtigosmdesát
negentigdevadesát
honderdjedno sto
tweehonderddvě stě
driehonderdtři sta
duizendjeden tisíc
tweeduizenddva tisíce
drieduizendtři tisíce
miljoenjeden milion
biljoenjedna miliarda

Řadové číslovky

eersteprvní
tweededruhý
derdetřetí
vierdečtvrtý
vijfdepátý
zesdešestý
zevendesedmý
achtseosmý
negendedevátý
tiendedesátý
elfdejedenáctý
twaalfdedvanáctý
dertiendetřináctý
veertiendečtrnáctý
vijftiendepatnáctý
zestiendešestnáctý
zeventiendesedmnáctý
achttiendeosmnáctý
negentiendedevatenáctý
twintigstedvacátý
dertigstetřicátý
veertigstečtyřicátý
vijftigstepadesátý
zestigstešedesátý
zeventigstesedmdesátý
tachtigsteosmdesátý
negentigstedevadesátý
honderdstestý