Čísla

centjedno sto
cent un or cent-unsto jedna
deux cents or deux-centsdvě stě
trois cents or trois-centstři sta
millejeden tisíc
deux milledva tisíce
trois milletři tisíce
un millionjeden milion
un milliardjedna miliarda

Řadové číslovky

premier, premièreprvní
deuxième or second, secondevteřina
troisièmetřetí
quatrièmečtvrtý
cinquièmepátý
sixièmešestý
septièmesedmý
huitièmeosmý
neuvièmedevátý
dixièmedesátý
onzièmejedenáctý
douzièmedvanáctý
treizièmetřináctý
quatorzièmečtrnáctý
quinzièmepatnáctý
seizièmešestnáctý
dix-septièmesedmnáctý
dix-huitièmeosmnáctý
dix-neuvièmedevatenáctý
vingtièmedvacátý
sound

Zvuk je k dispozici u všech francouzských slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.