Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla ve francouzštině.

Základní číslovky

zéronula
un, unejedna
deuxdvě
troistři
quatrečtyři
cinqpět
sixšest
septsedm
huitosm
neufdevět
dixdeset
onzejedenáct
douzedvanáct
treizetřináct
quatorzečtrnáct
quinzepatnáct
seizešestnáct
dix-septsedmnáct
dix-huitosmnáct
dix-neufdevatenáct
vingtdvacet
vingt et un or vingt-et-undvacet jedna
vingt-deuxdvacet dva
vingt-troisdvacet tři
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trentetřicet
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quarantečtyřicet
cinquantepadesát
soixantešedesát
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixsedmdesát
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtsosmdesát
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixdevadesát
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centjedno sto
cent un or cent-unsto jedna
deux cents or deux-centsdvě stě
trois cents or trois-centstři sta
millejeden tisíc
deux milledva tisíce
trois milletři tisíce
un millionjeden milion
un milliardjedna miliarda

Řadové číslovky

premier, premièreprvní
deuxième or second, secondevteřina
troisièmetřetí
quatrièmečtvrtý
cinquièmepátý
sixièmešestý
septièmesedmý
huitièmeosmý
neuvièmedevátý
dixièmedesátý
onzièmejedenáctý
douzièmedvanáctý
treizièmetřináctý
quatorzièmečtrnáctý
quinzièmepatnáctý
seizièmešestnáctý
dix-septièmesedmnáctý
dix-huitièmeosmnáctý
dix-neuvièmedevatenáctý
vingtièmedvacátý
sound

Zvuk je k dispozici u všech francouzských slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.