Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla v estonštině.

Základní číslovky

nullnula
üksjedna
kaksdvě
kolmtři
neličtyři
viispět
kuusšest
seitsesedm
kaheksaosm
üheksadevět
kümmedeset
üksteistjedenáct
kaksteistdvanáct
kolmteisttřináct
neliteistčtrnáct
viisteistpatnáct
kuusteistšestnáct
seitseteistsedmnáct
kaheksateistosmnáct
üheksateistdevatenáct
kakskümmenddvacet
kakskümmend üksdvacet jedna
kakskümmend kaksdvacet dva
kakskümmend kolmdvacet tři
kakskümmend nelidvacet čtyři
kakskümmend viisdvacet pět
kakskümmend kuusdvacet šest
kakskümmend seitsedvacet sedm
kakskümmend kaheksadvacet osm
kakskümmend üheksadvacet devět
kolmkümmendtřicet
kolmkümmend ükstřicet jedna
kolmkümmend kakstřicet dva
kolmkümmend kolmtřicet tři
kolmkümmend neličtyřiatřicet
kolmkümmend viistřicet pět
kolmkümmend kuustřicet šest
kolmkümmend seitsetřicet sedm
kolmkümmend kaheksatřicet osm
kolmkümmend üheksatřicet devět
nelikümmendčtyřicet
nelikümmend üksčtyřicet jedna
nelikümmend kaksčtyřicet dva
nelikümmend kolmčtyřicet tři
viiskümmendpadesát
kuuskümmendšedesát
seitsekümmendsedmdesát
kaheksakümmendosmdesát
üheksakümmenddevadesát
sadajedno sto
sada ükssto jedna
kakssadadvě stě
kolmsadatři sta
tuhatjeden tisíc
kaks tuhatdva tisíce
kolm tuhattři tisíce
miljonjeden milion
miljardjedna miliarda

Opakování

üks kordjednou
kaks kordadvakrát
kolm kordatřikrát
neli kordačtyřikrát
viis kordapětkrát

Řadové číslovky

esimeneprvní
teinedruhý
kolmastřetí
neljasčtvrtý
viiespátý
kuuesšestý
seitsmessedmý
kaheksasosmý
üheksasdevátý
kümnesdesátý
üheteistkümnesjedenáctý
kaheteistkümnesdvanáctý
kolmeteistkümnestřináctý
neljateistkümnesčtrnáctý
viieteistkümnespatnáctý
kuueteistkümnesšestnáctý
seitsmeteistkümnessedmnáctý
kaheksateistkümnesosmnáctý
üheksateistkümnesdevatenáctý
kahekümnesdvacátý
kahekümne esimenedvacátý první
kahekümne teinedvacátý druhý
kahekümne kolmasdvacátý třetí
kolmekümnestřicátý
neljakümnesčtyřicátý
viiekümnespadesátý
kuuekümnesšedesátý
seitsmekümnessedmdesátý
kaheksakümnesosmdesátý
üheksakümnesdevadesátý
sajasstý

Další užitečná slova

umbes nebo ligikauduokolo, přibližně
üle nebo rohkem kuipře, více než
alla nebo vähem kuipod, méně než

Příklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943 294
97559 777
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Zvuk je k dispozici u všech estonských slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem