Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla v estonštině.

Základní číslovky

nullnula
üksjedna hodina
kaksdvě hodiny
kolm
neli
viis
kuus
seitse
kaheksa
üheksa
kümme
üksteist
kaksteist
kolmteisttřináct
neliteistčtrnáct
viisteistpatnáct
kuusteistšestnáct
seitseteistsedmnáct
kaheksateistosmnáct
üheksateistdevatenáct
kakskümmenddvacet
kakskümmend üksdvacet jedna
kakskümmend kaksdvacet dva
kakskümmend kolmdvacet tři
kolmkümmendtřicet
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendčtyřicet
viiskümmendpadesát
kuuskümmendšedesát
seitsekümmendsedmdesát
kaheksakümmendosmdesát
üheksakümmenddevadesát
sadajedno sto
kakssadadvě stě
kolmsadatři sta
tuhatjeden tisíc
kaks tuhatdva tisíce
kolm tuhattři tisíce
miljonjeden milion
miljardjedna miliarda

Řadové číslovky

esimeneprvní
teinedruhý
kolmastřetí
neljasčtvrtý
viiespátý
kuuesšestý
seitsmessedmý
kaheksasosmý
üheksasdevátý
kümnesdesátý
üheteistkümnesjedenáctý
kaheteistkümnesdvanáctý
kolmeteistkümnestřináctý
neljateistkümnesčtrnáctý
viieteistkümnespatnáctý
kuueteistkümnesšestnáctý
seitsmeteistkümnessedmnáctý
kaheksateistkümnesosmnáctý
üheksateistkümnesdevatenáctý
kahekümnesdvacátý