Světové strany

Naučte se, jak dánsky vyjádřit světové strany.

nordsever
nordøstseverovýchod
østvýchod
sydøstjihovýchod
sydjih
sydvestjihozápad
vesttílko
nordvestseverozápad