Měsíce a roční období

Learn how to say the names of months and seasons in Danish. Note that the names of months are not written with an initial capital letter.

Měsíce

januarleden
februarúnor
martsbřezen
aprilduben
majkvěten
juničerven
juličervenec
augustsrpen
septemberzáří
oktoberříjen
novemberlistopad
decemberprosinec
i januarv lednu
i februarv únoru
i martsv březnu
i aprilv dubnu
i majv květnu
i juniv červnu
i juliv červenci
i augustv srpnu
i septemberv září
i oktoberv říjnu
i novemberv listopadu
i decemberv prosinci

Roční období

forårjaro
sommerléto
efterårpodzim
vinterzima
om foråretna jaře
om sommerenv létě
om efteråretna podzim
om vinterenv zimě
sound

Zvuk je k dispozici u všech dánských slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.