Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla v dánštině.

Základní číslovky

nulnula
en / etjedna
todvě
tretři
firečtyři
fempět
seksšest
syvsedm
otteosm
nidevět
tideset
ellevejedenáct
tolvdvanáct
trettentřináct
fjortenčtrnáct
femtenpatnáct
sekstenšestnáct
syttensedmnáct
attenosmnáct
nittendevatenáct
tyvedvacet
enogtyvedvacet jedna
toogtyvedvacet dva
treogtyvedvacet tři
fireogtyvedvacet čtyři
femogtyvedvacet pět
seksogtyvedvacet šest
syvogtyvedvacet sedm
otteogtyvedvacet osm
niogtyvedvacet devět
tredivetřicet
enogtredivetřicet jedna
toogtredivetřicet dva
treogtredivetřicet tři
fireogtredivečtyřiatřicet
femogtredivetřicet pět
seksogtredivetřicet šest
syvogtredivetřicet sedm
otteogtredivetřicet osm
niogtredivetřicet devět
fyrrečtyřicet
enogfyrrečtyřicet jedna
toogfyrrečtyřicet dva
treogfyrrečtyřicet tři
halvtredspadesát
tresšedesát
halvfjerdssedmdesát
firsosmdesát
halvfemsdevadesát
hundrede nebo et hundredejedno sto
hundrede og et nebo et hundrede og etsto jedna
to hundrededvě stě
tre hundredetři sta
et tusindjeden tisíc
to tusinddva tisíce
tre tusindtři tisíce
en millionjeden milion
en milliardjedna miliarda

Opakování

en gangjednou
to gangedvakrát
tre gangetřikrát
fire gangečtyřikrát
fem gangepětkrát

Řadové číslovky

førsteprvní
andendruhý
tredjetřetí
fjerdečtvrtý
femtepátý
sjettešestý
syvendesedmý
ottendeosmý
niendedevátý
tiendedesátý
elvtejedenáctý
tolvtedvanáctý
trettendetřináctý
fjortendečtrnáctý
femtendepatnáctý
sekstendešestnáctý
syttendesedmnáctý
attendeosmnáctý
nittendedevatenáctý
tyvendedvacátý
enogtyvendedvacátý první
toogtyvendedvacátý druhý
treogtyvendedvacátý třetí
tredivtetřicátý
fyrrendečtyřicátý
halvtredsendepadesátý
tresendešedesátý
halvfjerdsendesedmdesátý
firsendeosmdesátý
halvfemsendedevadesátý
hundredendestý

Další užitečná slova

omkring nebo omtrentokolo, přibližně
over nebo mere endpře, více než
under nebo mindre endpod, méně než

Příklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 777
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Zvuk je k dispozici u všech dánských slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem