Tato stránka obsahuje širokou škálu materiálů, které vám pomohou naučit se dánsky. Naučte se základní fráze, rozšiřte si slovní zásobu, nebo si najděte jazykového partnera k procvičování.

O dánském jazyce

Dánsky mluví asi 5 a půl milionů lidí, většina z nichž žije v samotném Dánsku. Asi 50 tisíc dánsky hovořících žije v severním Německu, a další menší komunity v USA, Kanadě a Argentině.

Dánština je jedním z úředních jazyků Grónska a Faerských ostrovů. Společně s angličtinou se ji jako cizí jazyk také učí většina studentů na Islandě.

Přístav Nyhavn, Kodaň
Přístav Nyhavn, Kodaň

Proč se tedy učit dánsky?

Dánové si váží každého pokusu o naučení se jejich jazyka. Procvičování toho, co jste se naučili, tedy bude obzvláště zábavné. Jakákoliv cesta do Dánska bude obohacena, pokud si před vaším odjezdem najdete čas naučit se trochu tohoto jazyka.

Dorozumíte se s ní v celé Skandinávii
Dánštině rozumějí obyvatelé dalších skandinávských zemí jako je Švédsko, Norsko a Island. Během cestování v této části světa se vám tedy bude značně hodit.

Je to výzva
Přestože má dánská gramatika mnoho společného s angličtinou, není zrovna jednoduché se tento jazyk učit, především kvůli relativně složité výslovnosti.

Další jazyky