Zdraví

Zde je několik anglických slov vztahujících se ke zdraví, včetně názvů různých nemocí a zdravotních problémů.

Nemoci a zdravotní problémy

acne akné
AIDS (zkratka acquired immunodeficiency syndrome) AIDS
allergic reaction alergická reakce
allergy alergie
altitude sickness výšková nemoc
amnesia amnézie
appendicitis zánět slepého střeva
arthritis artritida
asthma astma
athlete's foot mykóza nohou
backache bolest zad
bleeding krvácení
blister puchýř
boil vřed
broken (například broken bone, broken arm, nebo broken leg) zlomená (kost / paže / noha)
bronchitis zánět průdušek
bruise modřina, pohmožděnina
cancer rakovina
chest pain bolest na hrudníku
chicken pox plné neštovice
cold nachlazení, rýma
cold sore opar
concussion otřes mozku
conjunctivitis zánět spojivek
constipation zácpa
cramp křeč
corn kuří oko
cough kašel
cut říznutí
dehydration dehydratace
dementia demence
depression deprese
diabetes cukrovka
diarrhoea průjem
disease nemoc
dizziness závrať
dyslexia dyslexie
earache bolest ucha
eating disorder porucha příjmu potravy
eczema ekzém
epilepsy epilepsie
fatigue únava
fever horečka
flu (zkratka influenza) chřipka
food poisoning otrava jídlem
fracture zlomenina
frostbite omrzlina
glandular fever infekční mononukleóza
gout dna
graze odřenina
haemophilia hemofilie
haemorrhoids (známé také jako piles) hemoroidy
hair loss nebo alopecia alopecie
hay fever senná rýma
headache bolest hlavy
heart attack infarkt
heart disease srdeční choroba
heartburn pálení žáhy
heat stroke úpal
hepatitis hepatitida
hernia kýla
high blood pressure nebo hypertension vysoký krevní tlak
HIV (zkratka human immunodeficiency virus) HIV
hypothermia podchlazení
indigestion zažívací potíže
infection infekce
inflammation zánět
injury zranění
ingrown toenail zarostlý nehet (na noze)
insomnia nespavost
jaundice žloutenka
leukaemia leukémie
low blood pressure nebo hypotension nízký krevní tlak
lump opuchlina, otok
lung cancer rakovina plic
malaria malárie
measles spalničky
meningitis meningitida
migraine migréna
miscarriage potrat (samovolný)
morning sickness ranní nevolnost
MS (zkratka multiple sclerosis) roztroušená skleróza
mumps příušnice
nausea žaludeční nevolnost
nosebleed krvácení z nosu
obesity obezita
pneumonia zápal plic
polio obrna
rabies vzteklina
rash vyrážka
rheumatism revmatismus
schizophrenia schizofrenie
slipped disc vyhřezlá ploténka
sore throat bolest v krku
splinter tříska
sprain výron
spots akné, uhry
STI (zkratka sexually transmitted infection) pohlavně přenosná nemoc
stomach ache bolest žaludku
stress stres
stroke mrtvice
sunburn spálení sluncem
swelling otok, zduřenina
tonsillitis angína
tuberculosis tuberkolóza
typhoid fever nebo typhoid tyfus
ulcer vřed
virus virus
wart bradavice

Další slova vztahující se ke zdraví

antibiotics antibiotika
prescription předpis, recept
medicine lék
pill pilulka
tablet tableta
doctor lékař
GP (zkratka general practitioner) praktický lékař
consultant specialista
anaesthetist anesteziolog
surgeon chirurg
nurse zdravotní sestra
patient pacient
gynecologist gynekolog
chiropodist podiatr
radiographer rentgenolog
anaesthetic anestetikum
drip infúze
hospital nemocnice
operating theatre operační sál
operation operace
physiotherapy fyzioterapie
surgery ordinace, chirurgie, operace
ward oddělení (v nemocnici)
appointment termín
medical insurance zdravotní pojištění
waiting room čekárna
blood pressure krevní tlak
blood sample vzorek krve
pulse puls
temperature teplota
urine sample vzorek moči
x-ray rentgen
blind slepý
deaf hluchý
partially sighted částečně slepý
disabled postižený
paralysed ochrnutý
asthmatic astmatik
epileptic epileptik
haemophiliac hemofilik
injection injekce
vaccination očkování
suppository čípek
pregnancy těhotenství
pregnant těhotná
to give birth rodit
contraception antikoncepce
abortion interrupce
infected nakažený, infikovaný
inflamed zanícený
septic septický
swollen nateklý
unconscious v bezvědomí
pain bolest
painful bolestivý
well zdravý
unwell nevolno
ill nemocný
pus hnis
scar jizva
stitches stehy
wound rána
bandage obvaz
crutches berle
hearing aid naslouchátko
sling závěs
splint dlaha
wheelchair invalidní vozík
sleep spánek
to bleed krvácet
to catch a cold nachladit se, dostat rýmu
to cough kašlat
to be ill být nemocný
to be sick dělat se špatně
to feel sick dělat se špatně
to heal vyléčit
to hurt zranit
to limp kulhat
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem