Zaměstnání

Here are some English words related to employment.

ad nebo advert (zkratka advertisement) inzerát (zkratka výrazu advertisement)
application form přihláška
appointment schůzka
CV (zkratka curriculum vitae) CV, životopis (zkratka výrazu curriculum vitae)
job description popis práce
interview pohovor
job offer nebo offer of employment nabídka zaměstnání
qualifications kvalifikace
to apply for a job ucházet se o práci
to accept an offer přijmout nabídku
to reject an offer nebo to turn down an offer
to hire zaměstnat, najmout
job zaměstnání, práce
career kariéra
part-time zkrácený úvazek
full-time plný úvazek
shift work práce na směny
temporary dočasný
contract smlouva
permanent trvalý
starting date datum nástupu
notice period výpovědní lhůta

bonus prémie
car allowance
company car služební auto
health insurance zdravotní pojištění
holiday pay náhrada za dovolenou
holiday entitlement nárok na dovolenou
maternity leave mateřská dovolená
overtime přesčas
paternity leave otcovská dovolená
part-time education dálkové studium
pension scheme nebo pension plan důchodové zabezpečení
promotion povýšení
salary plat
salary increase zvýšení platu
sick pay nemocenská
staff restaurant kantýna
training scheme vzdělávací program, školení
travel expenses cestovní výlohy
wages mzda
working conditions pracovní podmínky
working hours pracovní doba

owner majitel
managing director generální ředitel
director ředitel
manager manažer
boss šéf
colleague kolega
trainee stážista, praktikant
apprentice
volunteer

to fire vyhodit
to get the sack dostat vyhazov (hovorově) (hovorový)
to resign
to retire
leaving date datum odchodu
redundant propuštěný
redundancy propuštění
redundancy pay
retirement age

apprenticeship
department oddělení
experience
factory továrna
fire drill protipožární cvičení
health and safety zdravotní a bezpečnostní opatření
internship
meeting schůzka, jednání, porada
office kancelář
rate of pay
reception recepce
security bezpečnost, ochranka
strike
switchboard telefonní ústředna
timekeeping dodržování pracovní doby
trade union
training course
work
work experience
to go on strike
to be off sick
self-employed živnostník
unemployed nezaměstnaný
retired v důchodu
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem