Vzdělání

Here are some English terms related to education.

school škola
nursery school mateřská škola (věk 2-5 let)
primary school základní škola (věk 5-11 let)
secondary school střední škola (věk 11-16/18 let)
state school státní škola
private school nebo independent school soukromá škola
boarding school
sixth-form college
technical college
vocational college
art college
teacher training college
university univerzita, vysoká škola

Škola

classroom třída
desk
blackboard tabule
whiteboard tabule (bílá)
chalk
marker pen nebo marker
pen
pencil
exercise book
lesson hodina
homework domácí úkol
test
term semestr
half term
class
reading
writing
arithmetic
spelling
to read
to write
to spell
to teach
head teacher ředitel školy
headmaster ředitel školy
headmistress ředitelka školy
teacher učitel
pupil žák
head boy
head girl
prefect
school governor nebo governor
register
assembly
break
school holidays
school meals
school dinners školní obědy

computer room počítačová učebna
cloakroom
changing room
gym (zkratka gymnasium)
playground
library knihovna
lecture hall
laboratory (často zkráceno na lab)
language lab (zkratka language laboratory)
hall of residence studentská kolej
locker
playing field
sports hall

professor profesor
lecturer přednášející
researcher
research
undergraduate student bakalářského programu, bakalářský
graduate absolvent
post-graduate nebo post-graduate student student magisterského programu, magisterský
Masters student
PhD student
Master's degree
Bachelor's degree
degree akademický titul
thesis
dissertation
lecture přednáška
debate
higher education
semester
student loan studentská půjčka
student union
tuition fees školné
university campus

exam (zkratka examination) zkouška (zkratka výrazu examination)
to sit an exam dělat zkouškou
essay nebo paper esej
to fail an exam neudělat zkoušku
to pass an exam udělat zkoušku
to study studovat, učit se
to learn
to revise opakovat si, učit se na zkoušky
student student
curriculum školní osnovy, učivo
course studijní program, kurz
subject předmět
grade známka
mark známka
exam results výsledky zkoušky
qualification kvalifikace
certificate vysvědčení, diplom, certifikát
attendance
calculator
projector
textbook
question
answer
mistake nebo error
right nebo correct
wrong
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem