Telefon

Zde je několik anglických slov vztahujících se k užívání telefonu.

answerphone záznamník
area code směrové telefonní číslo
battery baterka
business call pracovní hovor
cordless phone bezdrátový telefon
country code předvolba státu
directory enquiries informace o telefonních číslech
dialling tone vyzváněcí tón
engaged obsazeno
ex-directory neuvedený v telefonním seznamu
extension linka, klapka
interference rušení
international directory enquiries informace o mezinárodních telefonních číslech
fault porucha
message zpráva
off the hook vyvěšeno
operator operátor
outside line externí linka
personal call soukromý hovor
phone (zkratka telephone) telefon
phone book nebo telephone directory telefonní seznam
phone box nebo call box telefonní budka
phone card telefonní karta
phone number (zkratka telephone number) telefonní číslo (zkratka výrazu telephone number)
receiver sluchátko
switchboard ústředna
wrong number nesprávné číslo
mobile (zkratka mobile phone) mobil (zkratka výrazu mobile phone – mobilní telefon)
smartphone chytrý telefon
missed call zmeškaný hovor
mobile phone charger nabíječka mobilního telefonu
ringtone vyzváněcí tón
signal signál, příjem
text message textová zpráva
to call nebo to phone volat
to be cut off být odříznut
to dial a number vytočit číslo
to hang up zavěsit
to leave a message zanechat zprávu
to ring zvonit
to call someone back zavolat někomu zpět
to text poslat zprávu
to send a text message poslat textovou zprávu
to put the phone on loudspeaker nastavit telefon na hlasitý odposlech
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem