Studijní obory

Zde jsou názvy různých akademických oborů v angličtině.

Umění a humanitní vědy

art umění
classics řecko-římská studia
drama drama
fine art výtvarné umění
history dějiny
history of art dějiny umění
literature (French literature, English literature, atd.) literatura (francouzská literatura, anglická literatura, atd.)
modern languages moderní jazyky
music hudba
philosophy filozofie
theology teologie

Vědy

astronomy astronomie
biology biologie
chemistry chemie
computer science informatika
dentistry stomatologie
engineering inženýrství, strojírenství
geology geologie
medicine medicína
physics fyzika
science věda
veterinary medicine veterinární medicína

Sociální vědy

archaeology archeologie
economics ekonomie
media studies mediální studia
politics politologie
psychology psychologie
social studies sociologie
sociology sociologie

Další obory

accountancy účetnictví
architecture architektura
business studies studium obchodu
geography zeměpis
design and technology design a technologie
law právo
maths (zkratka mathematics) matematika (zkratka výrazu mathematics)
nursing zdravotní péče
PE (zkratka physical education) tělesná výchova
religious studies religionistika
sex education sexuální výchova
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem