Počítače a internet

Here are some common English terms related to computers and the Internet.

laptop laptop, notebook
desktop computer (často zkráceno na desktop)
tablet computer (často zkráceno na tablet)
PC (zkratka personal computer) PC, osobní počítač
screen obrazovka
keyboard klávesnice
mouse myš
monitor monitor
printer tiskárna
wireless router
cable kabel
hard drive pevný disk
speakers
power cable

email email
to email
to send an email poslat
email address emailová adresa
username uživatelské jméno
password heslo
to reply odpovědět
to forward přeposlat
new message nová zpráva
attachment

to plug in
to unplug
to switch on nebo to turn on
to switch off nebo to turn off
to start up
to shut down
to restart

the Internet internet
website webová stránka
broadband internet nebo broadband
ISP (zkratka internet service provider) poskytovatel internetových služeb
firewall firewall
web hosting web hosting
wireless internet nebo WiFi bezdrátový
to download stáhnout
to browse the Internet prohlížet internet

file soubor
folder složka
document dokument
hardware hardware
software software
network síť
to scroll up posunout nahoru
to scroll down posunout dolu
to log on přihlásit se
to log off odhlásit se
space bar mezerník
virus virus
antivirus software antivirový software
processor speed rychlost procesoru
memory paměť
word processor textový editor
database databáze
spreadsheet tabulkový procesor
to print tisknout
to type psát (na klávesnici)
lower case letter malá písmena
upper case letter nebo capital letter velká písmena
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem